Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


ARCHIWUM NEWSÓWPaczki mikołajkowe z Solidarności dla dzieci

Paczki mikołajkowe dla dzieci Członków MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. wydawane będą od 29 listopada br.

Informujemy Członków Związku, iż w ramach akcji Mikołajki 2022 paczki dla uprawnionych dzieci wydawane będą od wtorku 29 listopada br. do 31 stycznia 2023 r. w sekretariacie Związku - DAMM 4, pok. nr 6 w godzinach 7.00 - 15.00. Przy odbiorze upominku niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Przypominamy, że akcją mikołajkową objęte są dzieci, które urodziły się w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 października br., a ich rodzice (opiekunowie prawni) dostarczyli do Związku akt urodzenia. Jeżeli któryś z rodziców (opiekunów) tego nie uczynił - by jego pociecha otrzymała upominek - musi dostarczyć akt urodzenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r.

Akty urodzenia dostarczone w roku ubiegłym (latach uprzednich) są zarejestrowane w bazie danych, więc nie ma konieczności ponownego ich okazywania.


Marsz Godności zawieszony!


W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zawiesiła planowany na 17 listopada w Warszawie Marsz Godności.

W związku z wybuchem rakiety w Przewodowie pod Hrubieszowem Solidarność w trybie pilnym podjęła decyzję o zawieszeniu protestu.

Podczas manifestacji Związek miał domagać się systemowych rozwiązań mających zahamować wzrost cen energii, przyjęcia ustawy dot. emerytur stażowych oraz podniesienia wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.

Pogotowie protestacyjne w Regionie Śląsko-Dąbrowskim nie zostaje odwołane i trwa nadal.


Solidarnościowy Marsz Godności 17 listopada w Warszawie
W czwartek, 17 listopada br. w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja NSZZ "Solidarność", podczas której Związek chce głośno upomnieć się o interesy polskich rodzin i polskich pracowników. Główne hasło akcji - NSZZ "Solidarność" żąda 3xP - odnosi się do systemowego powstrzymania wzrostu cen energii, podwyżek płac w budżetówce oraz przyjęcia ustawy dotyczącej emerytur stażowych. Ale podczas manifestacji walczyć będziemy również o hutników!

Impulsem do organizacji ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie były decyzje regionu śląsko-dąbrowskiego NSZZ Solidarność wprowadzające pogotowie protestacyjne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Regionalna Solidarność domagała się wprowadzenia rozwiązań systemowych mających na celu obniżenie cen energii, czyli jednej z głównych przyczyn wysokiej inflacji.

Wysuwane Postulaty Solidarności zostały rozszerzone i dotyczą wszystkich - małych zakładów pracy, fabryk, ludzi zatrudnionych w budżetówce oraz ludzi pracujących w przemyśle.

Jak podkreśla Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności - Patrząc z naszej perspektywy, perspektywy mieszkańców Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, jesteśmy pełni obaw o przyszłość. Już odczuwamy kryzys. Już mamy wygaszony wielki piec w Dąbrowie Górniczej, już mamy kryzys w przemyśle stalowym związany po części z kryzysem w budownictwie. To się może posypać jak kostki domina. Przemysł, transport, usługi. Po kolei. A to oznacza katastrofę dla budżetów gospodarstw domowych.

Solidarność celem wymuszenia na rządzie odpowiednich działań zabezpieczających, zanim będzie za późno, organizuje manifestację, w której domaga się systemowego powstrzymania wzrostu cen energii, podwyżek płac w budżetówce oraz wywiązania się ze składanych obietnic w zakresie przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych..
>> WIĘCEJ >>


MK w październiku

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 26 października (środa) o godz. 8.00 w budynku związkowym - DAMM 4, sala 119.

Obecność Członków MK na posiedzeniu jest obowiązkowa.Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland S.A.

W terminie od 24 października do 30 listopada 2022 r. odbędą się wybory Społecznej Inspekcji Pracy w poszczególnych okręgach wyborczych w ArcelorMittal Poland S. A. na kadencję 2023 - 2026. Termin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP wyznaczono do dnia 10 grudnia 2022 r.

W dąbrowskim oddziale AMP powołanych zostanie 30-tu Społecznych Inspektorów Pracy w poszczególnych okręgach wyborczych, z których z kolei wybrany zostanie Zakładowy SIP. Solidarność w każdym z okręgów wytypowała kandydatów na SIP, którzy - po wyborze przez załogę mają podjąć pracę na rzecz pracowników: >> WIĘCEJ >>


Solidarność rozpoczyna wybory władz na kadencję 2023 - 2028

Uchwałę wyborczą powołującą Komisję Wyborczą, określającą poszczególne okręgi wyborcze wraz z ich pełnomocnikami oraz kalendarz wyborczy zamykający wybory w ramach MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. w okresie od 1 listopada 2022 r. do 10 marca 2023 r. przyjęli członkowie Międzyzakładowej Komisji podczas posiedzenia w środę, 28 września br.

Członkowie MK powołali na nową kadencję Komisję Wyborczą w składzie: >> WIĘCEJ >>


Zarząd gwarantuje ponowne uruchomienie pieca
Zawarto porozumienie na czas wyłączenia Wielkiego Pieca nr 3

27 września 2022 r. w ArcelorMittal Poland S.A. uzgodnione zostało Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji. Najważniejsze aspekty, które dokument zawiera dotyczą gwarancji ponownego uruchomienia Wielkiego Pieca nr 3 oraz gwarancji zatrudnienia oraz postępowania w stosunku do pracowników w okresie czasowego wyłączenia pieca.

W uzgodnionym porozumieniu pracodawca potwierdza, że będzie dążył do utrzymania zdolności produkcyjnych części surowcowej spółki w Dąbrowie Górniczej, w tym do utrzymania pracy dwóch Wielkich Pieców przy uwzględnieniu planów AMP w zakresie dekarbonizacji.

Pracodawca zobowiązał się do podjęcia niezbędnych oraz ekonomicznie uzasadnionych działań celem jak najszybszego ponownego uruchomienia Wielkiego Pieca nr 3 oraz utrzymania stanu zatrudnienia niezbędnego do wznowienia jego działania oraz zapewnia, że ponowne uruchomienie Wielkiego Pieca nr 3 nastąpi nie później niż w chwili rozpoczęcia zatrzymywania Wielkiego Pieca nr 2 w roku 2023 do planowanego remontu.
>> WIĘCEJ >>Msze św. w intencji śp. Władysława Molęckiego


CZYTAJ WIĘCEJ


MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. serdecznie zaprasza do udziału we Mszach św. w intencji śp. Władysława Molęckiego - byłego Przewodniczącego naszego Związku.

W intencji Zmarłego odprawione zostaną dwie Msze św.:

- 5 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Żarkach ul. Leśniowska 99. (o godz. 16.30 modlitwa różańcowa);
- 10 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Kościele Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy - Żarki Letnisko ul. Grunwaldzka (spotkanie modlitewne o godz. 16.30 przy grobie śp. W. Molęckiego).

Dąbrowska Solidarność - jak co roku - organizuje wyjazd na Mszę św. do Żarek Letniska w dn. 10 listopada br. o godz. 15.00 spod budynku związkowego. Osoby zainteresowane proszone są o zapisy w sekretariacie Związku - tel. 61-05.

Dojazd na Mszę św. w dn. 5 listopada - we własnym zakresie.

Śp. Władysław Molęcki był wieloletnim działaczem związkowym. Pełnił funkcję Przewodniczącego Solidarności w Hucie Katowice w latach 1998 - 2006, a od 2006 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Przez wiele lat był m.in. członkiem Komisji Krajowej "S"38. Rocznica Męczeńskiej Śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIETĄ W WARSZAWIE


Strona społeczna domaga się gwarancji
uruchomienia pieca, zatrudnienia i wynagrodzenia

W wystosowanym do Prezesa ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 13 września br. piśmie funkcjonujące w spółce organizacje związkowe wystąpiły o zawarcie w trybie pilnym porozumienia społecznego zawierającego gwarancje ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 w dąbrowskim oddziale AMP, który na przełomie września i października br. ma zostać czasowo wyłączony z procesu produkcji oraz o zapewnienie stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników w czasie postoju pieca.W odpowiedzi na wystąpienie strony społecznej przedstawiciele pracodawcy zaproponowali termin rozmów na czwartek, 15 września br.


Wbrew wcześniejszym deklaracjom pracodawcy
Wielki Piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej zostanie wyłączony!

W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. wstrzymana zostanie praca wielkiego pieca nr 3. Decyzja zarządu w tej sprawie przekazana została stronie społecznej podczas celowego spotkania w czwartek, 8 września br.

Wstrzymanie pracy wielkiego pieca nr 3 ma nastąpić na przełomie września i października br. Konkretny okres trwania wyłączenia nie został określony, ale wg przekazanej informacji ograniczenie produkcji ma trwać min. 6 tygodni, a czas graniczny ponownego uruchomienia WP3 został wyznaczony na marzec 2023 r., kiedy to ma nastąpić z kolei wyłączenie Wielkiego Pieca nr 2 do planowanego remontu. W przeciwnym razie AMP pozostałaby bez części surowcowej.


Na decyzję zarządu złożyło się kilka czynników: wciąż rosnące i tak już wysokie ceny energii i gazu, wysokie koszty uprawnień do emisji CO2, których firmy produkujące stal poza Unią Europejską nie ponoszą, co ma bezpośredni wpływ na konkurencyjność europejskich zakładów i wciąż rosnący import stali spoza UE, a także brak zamówień.

Wielki Piec nr 3 ma zostać zatrzymany w sposób umożliwiający sprawne i szybkie jego uruchomienie, które jest zakładane, gdy tylko nastąpi polepszenie sytuacji rynkowej i wzrost zamówień. Pracodawca podkreślił, iż stan techniczny pieca jest dobry, więc jego uruchomienie nie jest zagrożone. W trakcie wymuszonego postoju natomiast zrealizowane zostaną przeglądy i wymiany niezbędnych elementów instalacji.

Zarząd AMP złożył deklarację, że z powodu czasowego wstrzymania pracy pieca w spółce nie będzie przeprowadzanych redukcji zatrudnienia. Docelowo - po kryzysie planowany jest powrót do produkcji w wielkości ok 5 mln t., a doświadczona załoga jest jej ważnym elementem.

W okresie postoju mają zostać zastosowane takie rozwiązania jak: redukcja nadgodzin, szkolenia obligatoryjne, które były odkładane w czasie ze względu na wydłużenie ich ważności tzw. ustawą covidową, przyspieszenie szkoleń Take Care, wykorzystanie zaległych urlopów, a w dalszej części - postojowe. Zasady udzielania postojowego zostały uregulowane w Zakładowym Układzie Zbiorowym.

Pracodawca zapowiedział także realizację wszystkich zatwierdzonych projektów, realizację zaplanowanych inwestycji, w tym strategii dekarbonizacji produkcji.

Jak podsumował Lech Majchrzak - Przewodniczący Solidarności w AMP - Zarząd spółki stracił w naszych oczach wiarygodność. Jeszcze kilka dni temu przedstawiciele spółki zapewniali nas, że nie ma planów wyłączenia wielkiego pieca w dąbrowskim oddziale AMP. Co więcej nie dalej niż miesiąc temu zapewniali nas, że piece w Polsce są bezpieczne, niezagrożone ze względu na potrzebę zapewnienia wsadu krakowskiej hucie podczas planowanego remontu WP nr 2. Podobna retoryka stosowana była w 2019, w maju, gdy mówiono o czasowym zatrzymaniu pracy de facto wyremontowanego pieca. Jak to się skończyło - dobrze wiemy, w październiku 2020 r., tuż przed jego uruchomieniem - zapadły decyzje o stałym jego wyłączeniu. Szczerze, mam poważne podstawy sądzić, że nie tylko dalsza praca dąbrowskiego WP3 jest zagrożona, ale cała część surowcowa AMP. W marcu 2023 r. planowane jest zatrzymanie WP2 do remontu, a jeżeli do tego czasu WP3 nie zostanie uruchomiony - pozostaniemy bez surowcówki.

Składane dzisiaj przez zarząd deklaracje w stosunku do załogi to słowa "na dzień dzisiejszy". Podważone zaufanie spowodowało, że Solidarność zażąda od pracodawcy potwierdzenia tych deklaracji na piśmie - w formie porozumienia społecznego. To zbyt poważne kwestie, by regulować je ustnie i dotyczą one ok. 2.500 pracowników. Żądamy od pracodawcy pisemnych zobowiązań w tym zakresie, chcemy konkretnego zabezpieczenia pracowników na ten trudny czas, gwarancji ponownego uruchomienia pieca i gwarancji dla załogi!

42 uroczyste urodziny NSZZ "Solidarność"
FOTO galeria


Uroczystą Mszą Świętą odprawioną na gołonoskim wzgórzu w dniu 11 września 2022 r. rozpoczną się obchody 42 rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. W programie uroczystości przewidziano m.in złożenie kwiatów pod tablicami katyńskimi przy Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy, pamiątkowym krzyżem znajdującym się za bramą główną dawnej Huty Katowice oraz uroczystości przy pomniku Porozumienia Dąbrowskiego.

Szczegółowy program obchodów 42 rocznicy podpisania Porozumienia Dąbrowskiego (wcześniej Porozumienia Katowickiego) gwarantującego powstanie w całej Polsce jednolitego ruchu związkowego NSZZ "Solidarność" przedstawia się następująco:

- 09.30 - Msza Święta w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 20;
- 10.30 - złożenie kwiatów i modlitwa przed Tablicami Katyńskimi na terenie Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy;
- 11.00 - przejazd na teren ArcelorMittal Poland S.A. (d. Huta Katowice) w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92;
- 11.30 - złożenie kwiatów pod pamiątkowym krzyżem znajdującym się za bramą główną ArcelorMittal Poland S.A. (d. Huta Katowice);
- 11.45 - rozpoczęcie uroczystości pod Pomnikiem Porozumienia Dąbrowskiego znajdującego się przed bramą główną ArcelorMittal Poland S.A.;
- 11.50 - przemówienia Gości;
- 12.30 - złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego;
- 13.00 - zakończenie uroczystości 42 rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego w Hucie Katowice i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Serdecznie zapraszamy!


Konieczność złożenia nowego oświadczenia by korzystać z posiłków
- NOWY WZÓR OŚWIADCZENIA


W związku z podniesieniem z dniem 1 września br. wartości posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych w ArcelorMittal Poland S.A. pracownicy korzystający z uprawnienia do posiłków regeneracyjnych zobowiązani są do złożenia nowego oświadczenia wyrażającego zgodę na potrącenie z wynagrodzenia równowartości ilości skonsumowanych posiłków w danym miesiącu i kwoty 1,48 zł. Na chwilę obecną takie oświadczenie złożyło ok. 82% uprawnionych do posiłków regeneracyjnych pracowników.

Przypominamy, iż w związku ze wzrostem z dniem 1 września br. wartości posiłków do kwoty 17,27 zł (18,65 zł brutto) - zgodnie z zapisami Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 maja 2021 r. - wzrasta dopłata pracowników do posiłków regeneracyjnych.

Pracownik pokrywa 50% wartości wzrostu posiłku, a pozostałe 50% pokrywa pracodawca. Od 1 września br. dopłata pracownika do posiłku regeneracyjnego wynosić będzie 1,48 zł.

W związku z powyższym pracownik chcący korzystać z uprawnienia do posiłku regeneracyjnego zobowiązany jest do złożenia nowego oświadczenia wyrażającego zgodę na potrącanie z wynagrodzenia nowej wysokości dopłaty - 1,48 zł razy ilość skonsumowanych w danym miesiącu posiłków. Istotne jest, że do pracodawcy musi zostać dostarczony oryginał oświadczenia, który przekazać można w zakładach - na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, znajdującej się przed wejściem do budynku kadr w danej lokalizacji.

Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie blokadą karty posiłkowej od 1 września br., a konsumpcja posiłku możliwa będzie tylko za pełną odpłatnością. W przypadku złożenia oświadczenia w trakcie miesiąca - nie później niż do 26 dnia danego miesiąca - karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Zwracamy uwagę, iż nawet nie korzystając z posiłków regeneracyjnych warto "na w razie czego" takie oświadczenie złożyć. Do momentu pobrania posiłku bowiem nie wywołuje ono żadnych skutków finansowych, a daje możliwość w nieprzewidzianych sytuacjach konsumpcji posiłku za kwotę 1,48 zł.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian tj. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.40 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Pod hasłem "Księże Jerzy - jesteśmy tu, aby wypełniać Twój testament" organizowana jest 40 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 17-18 września 2022 r. Dąbrowska Solidarność - wzorem lat ubiegłych - organizuje wyjazd w niedzielę, 18 września br.

W tym roku przypada 40 już rocznica zainicjowania Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę przez błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę. Początkowo - w 1983 r. pielgrzymka zorganizowana została dla robotników Huty Warszawa, ale już w kolejnym roku w intencji dobrej i godnej pracy oraz godnego traktowania pracowników na Jasną Górę przybyli pielgrzymi z wielu regionów Polski.

Od 40 lat pielgrzymka organizowana jest w trzecią sobotę i niedzielę września.

W sobotnim programie
tegorocznej pielgrzymki znajduje się:

- 17.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
- 18.30 - wspólna modlitwa zgromadzonych przed Szczytem;
- 19.00 - Msza Święta na Szczycie;
- 21.00 - Apel Jasnogórski;
- 21.30 - Droga Krzyżowa na wałach'
- 22.30 - 23.00 - milczące czuwanie przy Cudownym Obrazie Matki Bożej.

W niedzielę program przedstawia się następująco:

- 09.30 - wykład diakona prof. hab. dra Waldemara Rozynkowskiego "biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem;
- 10.15 - Różaniec;
- 10.15 - powitanie pielgrzymów przez Przeora Jasnej Góry;

- wystąpienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy;
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy;

- 11.00 - uroczysta Msza Święta.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AcrelorMittal Poland S.A. organizuje wyjazd na pielgrzymkę w niedzielę, 18 września o godz. 8.00 spod budynku związkowego. Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4 pok. 6, tel. 61-05.

Organizatorem pielgrzymki w 2022 r. jest Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Region Toruńsko-Włocławski, Region Częstochowski oraz Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".

Serdecznie zapraszamy!Dodatkowa nagroda dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i interim

Dodatkowa nagroda w wysokości 1.700 zł brutto/osobę została uzgodniona w dniu 15 lipca br. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Kwota ta zostanie podzielona na dwie raty, a szczegółowe zasady jej wypłaty zostały uregulowane w stosownym porozumieniu.

Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w AMP wraz z pracodawcą postanowiły o dokonaniu wypłaty dodatkowej nagrody dla uprawnionych pracowników spółki.

Nagroda uzgodniona została w wysokości 1.700 zł brutto/pracownika, a wypłacona zostanie w dwóch częściach:

- z wynagrodzeniem za sierpień 2022 r. - t.j. 10 września 2022 r. w wysokości 1.000 zł/pracownika,
- z wynagrodzeniem za listopad 2022r. - t.j. 10 listopada 2022 r. w wysokości 700 zł/pracownika.

Uprawnionymi do dodatkowej nagrody są pracownicy AMP objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania jej wypłaty tj.:

- 1 września 2022 r. - w przypadku wypłaty pierwszej części dodatkowej nagrody,
- 1 listopada 2022 r. - w przypadku wypłaty drugiej części dodatkowej nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość dodatkowej nagrody ustalona zostanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego.

Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.

W związku z procesem stopniowego zatrudniania w AMP pracowników obecnie zatrudnionych w tzw. spółkach Interim (Sanpro Synergy i Ananke Business Communication), w sytuacji gdy data zatrudnienia w AMP będzie przypadała po wskazanych terminach wypłat poszczególnych części nagrody dodatkowej - ustala się, że pracownikom tym będą wypłacone przez AMP poszczególne części nagrody wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc zatrudnienia w AMP.

Po wypłacie drugiej części dodatkowej nagrody strony przeanalizują przebieg realizacji niniejszego porozumienia ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wypłaty nagrody dla pracowników Interim.

Przypominamy, iż o wypłatę dodatkowej nagrody w 2022 r. wystąpiło pięć największych organizacji związkowych funkcjonujących w AMP 17 maja br. Wnioskowana kwota była na poziomie 2.500 zł. Pierwsza odpowiedź pracodawcy w tym zakresie była negatywna jednak po stanowczym ponowieniu wystąpienia przez stronę związkową w dniu 14 czerwca br. przedstawiciele AMP przystąpili do rozmów.

Podobne porozumienie zostało zawarte w dniu 19 lipca br. w spółce PUK Kolprem sp. z o. o. Solidarność wystąpi o wypłatę tożsamej nagrody w pozostałych spółkach zależnych AMP.Nagrody: za wkład pracy i wyniki EBITDA w maksymalnej wysokości

Kwotę w łącznej wysokości 420 zł otrzyma każdy pracownik ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za lipiec br. Jest to nagroda wynikająca z porozumienia płacowego zawartego przez organizacje związkowe z pracodawcą na 2022 r.

Pracownicy AMP otrzymają w sierpniu - wraz z wypłatą za m-c lipiec br. nagrody wynikające z podpisanego na 2022 r. porozumienia płacowego:

- II część nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie spółki w 2021 r. w wysokości 250 zł/pracownika;
- nagrodę EBITDA - za osiągnięcie zakładanego w biznesplanie wyniku finansowego za 6 m-cy 2022 r. w wysokości 100 zł/pracownika;
- zwiększenie nagrody za przekroczenie zakładanego w biznesplanie wyniku finansowego za 6 m-cy 2022 r. w wysokości 70 zł/pracownika.

W sumie pracownicy AMP otrzymają dodatkowe nagrody na łączną wysokości 420 zł brutto.

Uprawnionymi do nagrody za wkład pracy są pracownicy AMP objęci Zakładowym Układem Zborowym Pracy, którzy przepracowali cały 2021 r. oraz którzy w dniu 1 sierpnia br. będą pozostawali w zatrudnieniu. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy roku 2021 - nagroda zostanie pomniejszona o 1/12 za każdy nie w pełni przepracowany miesiąc roku 2021. Do okresu przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy na rzecz AMP w spółkach interims (ABC i Sanpro Synergy) lub zatrudnienie w spółkach zależnych AMP - jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP oraz okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni.

Uprawnionymi do nagrody EBITDA są pracownicy AMP objęci ZUZP którzy przepracowali całe 6 m-cy 2022 r. oraz którzy w dniu 1 sierpnia br. będą pozostawali w zatrudnieniu.

W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 6 miesięcy 2022 r. - nagroda zostanie pomniejszona o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc okresu obliczeniowego w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca okresu. Do okresu przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy na rzecz AMP w spółkach interims lub zatrudnienie w spółkach zależnych AMP - jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP oraz okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni.

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie.

W związku z pandemią COVID 19 i jej negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników - nagrody nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.Wyższa wartość posiłków i nowe oświadczenie
- NOWY WZÓR OŚWIADCZENIA


Od 1 września br. wzrośnie wartość posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych w ArcelorMittal Poland S.A. Pracownicy korzystający z posiłków regeneracyjnych celem utrzymania do nich uprawnienia będą zobowiązani do ponownego w tym roku złożenia oświadczenia - zgody na potrącanie z wynagrodzenia równowartości 50% wzrostu wartości posiłku.

Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - od 1 września br. cena za posiłek wynosić będzie 17,27 zł netto (18,65 zł brutto).

W związku ze wzrostem ceny - zgodnie z zapisami Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 maja 2021 r. - wzrasta dopłata pracowników do posiłków regeneracyjnych. W przypadku posiłków regeneracyjnych bowiem od 1 stycznia 2022 r. pracownik pokrywa 50% wartości wzrostu posiłku, a pozostałe 50% pokrywa pracodawca.

Od 1 września br. dopłata pracownika do posiłku regeneracyjnego wynosić będzie 1,48 zł. W związku z powyższym pracownik chcący korzystać z uprawnienia do posiłku regeneracyjnego zobowiązany jest do złożenia do dnia 26 sierpnia br. nowego oświadczenia - zgody na potrącanie z wynagrodzenia nowej wartości dopłaty razy ilość skonsumowanych posiłków. Oświadczenia można składać w zakładach - na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do budynku kadr w danej lokalizacji. Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie blokadą karty od 1 września br., a możliwość skorzystania z posiłku będzie tylko za pełną odpłatnością.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian tj. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.


Członkowie "S" tankują bez limitu i z większymi zniżkami

Dla członków "Solidarności" sieć Lotos oferuje specjalną zniżkę na paliwa. Od 1 lipca br. na okres wakacji Lotos dodatkowo uruchomił akcję rabatową, w której Członkowie Związku mają jeszcze lepsze warunki.

Sieć paliwowa Lotos uruchomiła na stacjach zniżki, które dla posiadaczy związkowych kart Lotos Biznes wynoszą:

- na podstawowe paliwa 35 gr;
- na paliwa Dynamic 38 gr;
- 10 gr za autogaz.

Rabaty na paliwa działają tylko na podstawie karty Lotos Biznes wydawanej dla Członków NSZZ "Solidarność", nie działają z aplikacją mobilną czy innymi kartami.

Pomimo, iż oferta została wprowadzona na czas wakacji - aktualnie prowadzone są rozmowy nad możliwością jej przedłużenia.

Przypominamy również, że użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny, jednak pamiętać należy, że miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł.42. URODZINY NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" - PIKNIK RODZINNY


Turniej Piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
FOTO galeria


Drużyna DWS - Walcownia Średnia wygrała Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Rozgrywki odbyły się w sobotę, 4 czerwca br. na stadionie UKS w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie, a towarzyszyły im zabawy dla najmłodszych zorganizowane z okazji Dnia Dziecka.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny uzyskując następujące miejsca:

I miejsce - DWS
II miejsce - PPD/Maritex
III miejsce - DWG
IV miejsce - PSD

W Turnieju rozegranych zostało sześć dwudziestominutowych meczów na zasadzie "każdy z każdym", podczas których strzelone zostały łącznie 22 bramki.

Rozgrywkom sędziował kol. Damian Jędruch (z BJ), któremu serdecznie dziękujemy.

W trakcie turnieju z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostały zabawy i szereg konkursów dla najmłodszych.


Półkolonie letnie w aquaparku NEMO
- PÓŁKOLONIE W NEMO


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w dystrybucji dla Członków Związku

Półkolonie letnie w aquaparku NEMO

Nemo - Świat Rozrywki jest najlepszym miejscem do spędzania wolnego czasu, zabawy i relaksu. Oferuje najwięcej różnorodnych rozrywek skupionych w jednej dogodnej lokalizacji. Podczas wakacji letnich 2022 r. Nemo oferuje półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży łączące wiele dziedzin szeroko rozumianej aktywności fizycznej i sprawności manualnej oraz szeregu atrakcji.

Półkolonie realizowane będą w ośmiu tygodniowych (5 dni: od poniedziałku do piątku) turnusach przez cały okres wakacji, począwszy od 27 czerwca w godz. 7.00 - 16.30 (z możliwością przywiezienia dziecka o godz. 6.30).

Terminy:

* I turnus 27.06-01.07.2022r.
* II turnus 04.07-08.07.2022r.
* III turnus 11.07-15.07.2022r.
* IV turnus 18.07-22.07.2022r.
* V turnus 25.07-29.07.2022r.
* VI turnus 01.08-05.08.2022r.
* VII turnus 08.08-12.08.2022r.
* VIII turnus 22.08-26.08.2022r.

Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje. Wszelkie zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną, przeszkoloną kadrę instruktorów posiadającą wymagane kwalifikacje, a wypoczynek zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty.

Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6-13 lat. Półkolonie organizowane są dla grup liczących 10 - 15 dzieci.

W programie półkolonii: nauka pływania pod okiem instruktora; animacje w wodzie dla dzieci i młodzieży; gra w kręgle; dyskoteka Kapitana Nemo; warsztaty pierwszej pomocy; zajęcia plastyczne i wiele innych.

Cena jednego turnusu dla Członków NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP wynosi 749 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Związku do 30 czerwca br. - budynek DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem półkolonii organizatora - Nemo Świat Rozrywki.Unimed 16 i 17 czerwca nie pracuje

Informujemy, iż w dniach 16 i 17 czerwca poradnia medycyny pracy Unimed w Dąbrowie Górniczej będzie nieczynna.

Osoby zainteresowane badania profilaktyczne mogą wykonać w terminie wcześniejszym bądź późniejszym - w zależności od rodzaju wykonywanych badań.


Obsługa socjalna po Bożym Ciele

W piątek - 17 czerwca 2022 r. nie będzie prowadzona obsługa socjalna w Sosnowcu, natomiast biuro w Dąbrowie Górniczej będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 14.00.

Informacja powyższa została przekazana przez Sanpro Synergy Sp. z o. o.


Biuro Solidarności 17 czerwca zamknięte

Biuro MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP w piątek - 17 czerwca 2022 r. (bezpośrednio po Bożym Ciele) będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.Opieka medyczna - ostateczny termin złożenia deklaracji!

Z dniem 1 czerwca 2022 r. przestaje obowiązywać w ArcelorMittal Poland S.A. dotychczasowe refinansowanie zakresu STANDARD, a finansowanym będzie zakres gwarantujący szerszy dostęp do usług medycznych - KOMFORT. Celem kontynuacji dostępu do opieki medycznej pracownik musi wypełnić stosowną deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja br.


Pracownik (lub członek jego rodziny), posiadający obecnie Pakiet Opieki w zakresie STANDARD, w celu przystąpienia do Pakietu KOMFORT powinien złożyć - do agencji CBS, POLISHUT lub w miejscach wyznaczonych na zakładach stosowną deklarację przystąpienia (deklaracja dostępna jest m.in. na naszej stronie internetowej).

Końcowy termin na złożenie deklaracji do nowej OPIEKI MEDYCZNEJ został przesunięty na 23 maja br. W przypadku nie złożenia w w/w terminie deklaracji Pracownik po 1 czerwca br. nie będziesz miał dostępu do prywatnej OPIEKI MEDYCZNEJ, a kolejne przystąpienie będzie możliwe dopiero 1 lutego 2023 r.

Zakres Komfort finansowany będzie w następujący sposób:

. pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
. pracownik opłaci 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 25 maja br. o godz. 8.00 w Restauracji Jedenastka - na dużej sali.

Obecność Członków MK obowiązkowa.


Zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy

Kwotę 1.819,20 zł z przeznaczeniem na organizowaną przez Komisję Krajową akcję "Solidarni z Ukrainą" udało się zebrać podczas jednego z konkursów piątkowej (13 maja) Karczmy Piwnej dla Członków NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A.

Zebrane środki przekazane zostały na konto akcji, a ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Mały Hutnik i dzień wolny dla pracowników ArcelorMittal Poland

Mały Hutnik - świadczenie okolicznościowe wynikające z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland zostanie w tym roku wypłacony w wysokości 500,35 zł.


Dzień Hutnika to święto pracowników AMP, które wypada 4 maja. W związku z tym świętem w ZUZP zawarte są wymiernie korzystne dla pracowników zapisy tj. wypłata dodatkowego świadczenia zwanego Małym Hutnikiem oraz dodatkowy dzień wolny od pracy.

Zgodnie z zapisami ZUZP - z okazji Dania Hutnika uprawnionemu pracownikowi wypłacany jest tzw. Mały Hutnik. Uprawnionym jest osoba zatrudniona w AMP nie krócej niż 12 m-cy, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się okresy zatrudnienia u pracodawców, którzy przejęli i realizowali zadania w oparciu o infrastrukturę techniczno-produkcyjną AMP - zaliczeniu do stażu podlegają wszystkie okresy wykonywania pracy na rzecz AMP oraz okresy zatrudnienia u pracodawców, którzy wypłacali specjalne dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytuły Karty Hutnika - do stażu zaliczane są jedynie okresy w których Karta Hutnika była wypłacana.

Wysokość Małego Hutnika wynosi 6% średniej płacy w spółce z I kwartału danego roku, ale nie mniej niż 250 zł. W tym roku Mały Hutnik - jak poinformował pracodawca wynosi 500,35 zł. i zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br.

Pracownikom AMP z okazji Dnia Hutnika przysługuje również dzień wolny od pracy (4 maja). W przypadku pracowników zatrudnionych w 4BOP dzień wolny 4 maja pomniejsza wymiar czasu pracy w maju, co z kolei oznacza, że praca w tym dniu jest traktowana jako godziny nadliczbowe.

Solidarność wystąpiła o wypłatę Małego Hutnika w tej samej wysokości oraz udzielenie dodatkowego dnia wolnego od pracy do tzw. spółek interim: Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication. Przedstawiciel spółki Sanpro w poniedziałek, 25 kwietnia potwierdził, że pracownikom wykonującym w imieniu spółki usługę na rzecz AMP w ramach umowy zawartej 11 sierpnia 2014r. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień zostanie wypłacona kwota 500,35 zł brutto oraz dzień 4 maja 2022r. będzie dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.Nagroda EBITDA w maksymalnej wysokości

Wynikająca z porozumienia płacowego na 2022 r. nagroda za wynik EBITDA w pierwszej części wypłacona zostanie w maksymalnej wysokości - w sumie 440 zł.

Zgodnie z zapisami zawartego przez związki zawodowe z pracodawcą porozumienia w zakresie wzrostu płac w roku 2022 - uprawnionym pracownikom w przypadku osiągnięcia przez ArcelorMittal Poland S.A. zakładanego wyniku finansowego w poszczególnych okresach (za 3 m-ce, z 6 m-cy i za 10 m-cy) wypłacona zostanie nagroda za wynik EBIDTA w łącznej wysokości 400 zł, a w przypadku osiągnięcia lepszych niż zakładane wyników - nagroda ta zostanie zwiększona o procentową wielkość przekroczenia, maksymalnie o 20%.

Zgodnie z przekazaną przez przedstawiciela pracodawcy w piątek, 22 kwietnia br. informacją - AMP przekroczyła zakładany w biznesplanie wynik za pierwsze 3 miesiące roku 2022, w związku z czym uruchomiona zostanie I część nagrody EBITDA w wysokości 200 zł wraz z maksymalnym jej zwiększeniem 20% (liczonym zgodnie z porozumieniem płacowym od kwoty 1.200 zł) - 240 zł. Oznacza to, że całkowita wysokość I części nagrody wynosi 440 zł. Nagroda wypłacona zostanie wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br.

Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy przepracowali pełne pierwsze 3 m-ce roku 2022 oraz którzy na dzień 1 maja br. będą pozostawali w zatrudnieniu. Wysokość nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc w/w okresu w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż 1 stycznia 2022 r. Do okresu przepracowania zalicza się świadczenie pracy na rzecz AMP w tzw. spółkach interims lub zatrudnienie w spółkach zależnych - bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP oraz okres przerwy w zatrudnieniu przez okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość nagrody ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

W związku z pandemią COVID-19 nagroda nie będzie pomniejszana z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny czy też chorym lub zdrowym dzieckiem.


Opieka medyczna - ważne informacje!
- Deklaracja przystąpienia dla pracownika, małżonka, partnera, pełnoletniego dziecka

- Deklaracja przystąpienia dla niepełnoletniego dziecka


Od 1 czerwca 2022 r. pracownicy będą mieli finansowany szerszy dostęp do usług medycznych PZU - pakiet KOMFORT, zamiast wcześniejszego pakietu STANDARD. Zakres KOMFORT będzie finansowany w następujący sposób:

- pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
- pracownik opłaci jedynie 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł.

Jeśli obecnie korzystają Państwo z zakresu STANDARD - prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w: Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze - CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. lub koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach lub specjalnie wyznaczonych miejscach w zakładach, które służą do przekazywania poczty wewnętrznej lub u pracowników PZU Życie podczas ich dyżurów.

W przeciwnym razie, od 1 czerwca nie będzie można korzystać z opieki medycznej. Aby korzystać z usług opieki medycznej, pracownik posiadający obecnie zakres STANDARD musi wypełnić nową deklarację i złożyć ją najpóźniej do 16 maja 2022 r. Należy pamiętać także o członkach rodziny, jeżeli pracownik opłaca im zakres STANDARD.

Pracownik może wybrać jeszcze szerszy zakres usług medycznych - KOMFORT PLUS lub OPTIMUM - pracodawca również dopłaca kwotę 26,30 zł. Można ubezpieczyć również członków rodziny.

Na dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy PZU ŻYCIE S.A. w trakcie dyżurów - Dąbrowa Górnicza, budynek Denver, pokój koordynatorów kadrowych: 9, 10 i 16 maja w godz. 12:00 -15:00.


Chcesz ćwiczyć? Ćwicz z nami!

Dąbrowska Solidarność serdecznie zaprasza Członków Związku chcących rozwijać zainteresowania sportowe tj. gra w piłkę nożną, siatkówkę i inne, do kontaktu z kol. Adrian Dębiec - tel. 514 256 985, Paweł Dylowski tel. 665 053 666 oraz Mirosław Nowak tel. 503 126 975.

W zależności od zainteresowania i możliwości stworzenia odpowiedniej wielkości grup Związek planuje organizację zajęć sportowych.

Serdecznie zapraszamy.Msza św. w intencji Hutników i ich rodzin

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza Członków Związku, Pracowników AMP S.A. i Spółek wraz z rodzinami na Mszę świętą w intencji hutników i ich rodzin.


Uroczysta Msza odprawiona zostanie w Dzień Hutnika - 4 maja br. o godz. 19.00 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.Solidarni z Ukrainą

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w sposób kompleksowy uruchomił program wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Decyzją Prezydium Komisji Krajowej uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które wszyscy mogą wpłacać pieniądze.

Nr konta:
05 1020 1811 0000 0902 0138 8693

Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem "Solidarność z Ukrainą".
.
>> WIĘCEJ >>Wyższa dopłata do posiłków zwolniona ze składek ZUS

Ze 190 zł do 300 zł wzrosła kwota dopłat do posiłków zwolniona ze składek ZUS. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej weszła w życie 1 marca 2022 r.

O prawie 60% - z dotychczasowej wielkości 190 zł do 300 zł wzrosła kwota zwolnienia z oskładkowania dofinansowania posiłków dla pracowników. To pierwszy taki ruch od 2004 r.

Zwiększenie kwoty wolnej od składek to dobra wiadomość zarówno dla pracodawcy, jak i korzystających w firmie z posiłków pracowników. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów bowiem pracodawca może oszczędzić na składkach ZUS rocznie ok. 740 zł/pracownika, a sam pracownik będzie miał oszczędność rzędu 690 zł.


Świadczenie z ZFŚŚ w Sanpro Synergy

W dniu 7 marca br. w Sanpro Synergy zostało ustalone dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnione od dochodów na osobę osiąganych w rodzinie pracownika - 600 zł i 500 zł.

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS pracownikom Sanpro Synergy wypłacane będzie według stanu zatrudnienia na dzień 1 marca br. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia - w zależności od daty złożenia wniosku - 25 marca br. w przypadku wniosków złożonych do 17 marca) lub 25 kwietnia br. (w przypadku wniosków złożonych po 17 marca i do 13 kwietnia).

Wnioski o świadczenie pracownicy mogą składać tylko i wyłącznie przez platformę socialpartner.pl w terminie od 8 marca br. do 13 kwietnia br.

Pamiętać należy o prawidłowym założeniu profilu na platformie SocjalParter wraz z podaniem dochodów netto z 3 miesięcy - według obowiązującego Regulaminu.

Wysokość dodatkowego świadczenia jest uzależniona od osiąganych dochodów na członka rodziny pracownika i wynosi:

- 600 zł - w przypadku dochodów do 3.000,00 zł;
- 500 zł - w przypadku dochodów od 3.000,01 zł do 6.000,00 zł

Przy dochodzie przekraczającym 6.000 zł na osobę dodatkowe świadczenie nie przysługuje.Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników AMP na Święta Wielkanocne

Celem wsparcia przygotowań pracowników do Świąt Wielkanocnych Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o wypłacie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 600 zł i 500 zł - w zależności od dochodu przypadającego na członka rodziny uprawnionego pracownika.

GKŚS zdecydowała o uruchomieniu z ZFŚS dodatkowego świadczenia w wysokości:

- 600 zł - przy dochodzi na osobę w rodzinie do 3.000,00 zł;
- 500 zł - przy dochodzie na osobę w rodzie od 3.000,01 zł do 6.000,00 zł.

W przypadku pracowników osiągających dochód w rodzinie powyżej wartość 6.000 zł świadczenie nie przysługuje.

Uruchomione świadczenie przysługuje pracownikom AMP uprawnionym do korzystania z ZFŚS pozostającym w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku.

Warunkiem otrzymania dodatkowego świadczenia jest poprawne złożenie "informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2022 r." W przypadku aplikacji SocialPartner wymóg ten jest spełniony po prawidłowym założeniu profilu.

Jako że obsługa socjalna dla pracowników zatrudnionych w dąbrowskim, sosnowieckim, chorzowskim, świętochłowickim oraz zdzieszowickim oddziale AMP od 1 stycznia br. prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SocjalPartner - wniosek o przyznanie dodatkowego świadczenia należy złożyć za pośrednictwem tej aplikacji w terminie od 14 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.

Aplikacja SocialPartner dostępna jest pod adresem
https://socialpartner.pl

Szczegółowe instrukcje użytkowania aplikacji znajdują się w Studni w zakładce HR (regulaminy/instrukcje - ZFŚS) oraz na stronie internetowej firmy Sanpro Synergy..Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Kolejne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" odbędzie się 23 marca br. o godz. 8.00 w Restauracji Jedenastka - na dużej sali.

Obecność Członków MK obowiązkowa.
Posiłki regeneracyjne - co dalej?
- Oświadczenie


24 lutego br. minął termin składania oświadczeń dot. dalszego korzystania z posiłków regeneracyjnych, ale na nowych zasadach. Nie oznacza to jednak, że osoby, które formalności nie dopełniły - nie będą już mogły z tego uprawnienia korzystać. Będą mogły, ale w późniejszym terminie.

Jak poinformował pracodawca - w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland 83% uprawnionych dotychczas do posiłków regeneracyjnych pracowników złożyło wymagane oświadczenie, by na nowych zasadach utrzymać to uprawnienie. W Krakowie wielkość ta wynosi 88%, w Sosnowcu 71%, w Świętochłowicach 44%, a w Hucie Królewskiej 33%.

Osoby, które formalności nie dopełniły od 1 marca br. mają zablokowane karty. Nie oznacza to jednak, że tak musi zostać. Zainteresowane osoby, które złożą oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na potrącanie z listy płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony posiłek - uzyskają uprawnienie do posiłków regeneracyjnych z pierwszym dniem miesiąca następnego.

Oświadczenie w oryginale powinno trafić do wskazanego koordynatora kadrowo-płacowego. Podpisane oświadczenia pracownicy mogą składać w zakładach - na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez jego wrzucenie w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do budynku kadr.

Jak zwracają uwagę przedstawiciele Solidarności - korzystniej jest złożyć oświadczenie, nawet nie mając zamiaru korzystać z posiłków. W razie potrzeby pracownik nabędzie uprawnienie, a nie pobierając posiłku - nie poniesie żadnych kosztów.


Bonus covidowy przedłużony

W związku z dużym zainteresowaniem pracowników w ArcelorMittal Poland S.A. i spółkach zależnych do 30 kwietnia br. przedłużony został okres umożliwiający otrzymanie pierwszej części dodatkowego świadczenia pieniężnego za wspieranie bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin poprzez przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. Całościowa kwota bonusu wynosi 2.000 zł brutto

Zgodnie z podpisanym przez strony Porozumieniem oraz wprowadzonymi do niego zmianami - pracownicy AMP i spółek zależnych, którzy najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r. przedłożą certyfikat i załączone oświadczenie potwierdzające otrzymanie drugiej dawki szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki szczepionki jednodawkowej (np. Johnson & Johnson), będą uprawnieni do otrzymania kwoty 1.000 zł.

Pracownicy, którzy przyjmą do 30 września 2022 r. przypominającą (odpowiednio drugą bądź trzecią) dawkę szczepionki przeciw COVID-19 uprawnieni będą do otrzymania, pod warunkiem złożenia do 30 września br. oświadczenia o przystąpieniu do drugiej części Programu bonusowego, drugiej części bonusu w wysokości 1.000,00 zł.

Wzór oświadczenia o przystąpieniu do programu dostępny jest na naszej stronie internetowej: hksolidarnosc.pl

Skuteczne złożenie Oświadczenia możliwe jest wyłącznie przy jednoczesnym przedłożeniu celem weryfikacji uprawnienia do udziału w programie: wydruku Certyfikatu otrzymanego w punkcie szczepień lub wydruku Certyfikatu pobranego z Internetowego Konta Pacjenta, lub w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji mObywatel lub Internetowego Konta Pacjenta lub w wersji pdf pobranego dokumentu.

Zaświadczenie i certyfikat należy przesłać na adres polssc@myhr.arcelormittal.com lub złożyć oświadczenia bezpośrednio u wyznaczonej osoby z zakładu bądź w zamkniętej kopercie złożyć w skrzynce podawczej przed wejściem do biura koordynatorów kadrowych. Aby uzyskać Bonus pracownik musi pozostawać w zatrudnieniu w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty danej części Bonusu. Bonus jest wypłacany w formie przelewu na rachunek bankowy Pracownika właściwy dla wypłaty wynagrodzenia Pracownika.


Sprawozdawczo-wyborcze ZZKD ZOK

Sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. odbędzie się 30 marca br. o godz. 10.00 w krakowskim oddziale AMP - sala konferencyjna spółki Hut-Pus.

Podczas ZZKD przeprowadzone zostaną wybory:

* Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" AMP S.A.,
* uzupełniające Członków Zakładowej Koordynacyjnej Komisji ZOK
* wybory uzupełniające Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".


W solidarności z Ukrainą

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w podjętym stanowisku zdecydowanie opowiada się po stronie Ukrainy - W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", w obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę, przesyłamy Narodowi ukraińskiemu wyrazy wsparcia w walce o wolność". W tym czasie dramatycznej próby, przed jaką stanęła Ukraina, polska Solidarność jest razem z Wami. Wykorzystamy wszelkie możliwości, abyście w tej walce nie pozostali osamotnieni.

Tak jak nie pozostawiliśmy Was podczas Euromajdanu, organizując pomoc humanitarną dla ofiar i rannych, tak również dzisiaj możecie na nas liczyć.. >> WIĘCEJ >>Dzień Kobiet 2022

Wszystkie Panie - Członkinie MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza otrzymają od Związku upominek z okazji zbliżającego się Ich święta - Dnia Kobiet.

Upominek z okazji Dnia Kobiet przekazany zostanie na kartę Edenred. Międzyzakładowa Komisja w Uchwale budżetowej na rok 2022 przyjęła, iż Członkinie dąbrowskiej Solidarności w tym roku otrzymają upominek o wartości 120 zł.

Przypominamy, iż Warunkiem niezbędnym do otrzymania upominku jest przynależność związkowa potwierdzona opłaceniem składki członkowskiej za styczeń 2022 r.Śląsk dla Ukrainy - Łączy nas coś więcej niż barwy
10 marca, czwartek, godzina 17.30, brama główna Stadionu Śląskiego

Tytuł koncertu:

Śląsk dla Ukrainy - Łączy nas coś więcej niż barwy.


Oczywiście chodzi o flagę Śląska i Ukrainy. Podczas koncertu będzie zbiórka promowana poprzez internetowy Kanał Sportowy, telewizję HD i radio 357.

Zagrają: Dżem, Golec uOrkiestra, Gooral, De Mono, Enej, Marcin Wyrostek, Kasia Moś, Adam Nowak Raz, Dwa, Trzy i wielu innych.


Obecnie w Polsce jest blisko miliona ludzi więcej, a na Ukrainie o półtora miliona mniej. U kilkunastu z nas pojawili się ukraińscy lokatorzy, niektórych znaliśmy wcześniej, innych ledwo co poznaliśmy.

Telewizja pokazuje dramatyczne obrazy, dzieci, matki, dramat. I ostrzał, bomby, ogień, walące się budynki. Widzieliśmy już wielokroć te obrazy, ale nigdy tak blisko nas, zawsze gdzieś dalej, a teraz wioski przygraniczne słyszą wybuchy.


Jednym z głównych organizatorów jest Pokolenie.
ING Bank Śląski: 46 1050 1214 1000 0023 2833 5191Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w ABC

Jak poinformował pracodawca - w Ananke Business Communication Sp. z o. o. rozpoczęta została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontrola prowadzona jest w obszarze przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności prawidłowości rozwiązywania stosunku pracy oraz terminowości wypłaty wynagrodzenia za pracę.


Dodatkowy dyżur przedstawicieli PZU- Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia w PZU


W związku z dużym zainteresowaniem dyżurami przedstawicieli PZU i nowym programem ubezpieczeniowym, jaki zostanie wdrożony w ArcelorMittal Poland S.A. z dniem 1 marca br. zorganizowany został dodatkowy dyżur informacyjny w dniu 22 lutego br. w godz. 12.00-15.00 w budynku dyrekcyjnym, w pokoju koordynatorów kadrowych.

Przypominamy, że osoby, które chcą być objęte szerszą ochroną ubezpieczeniową już od marca br., powinny złożyć stosowną deklarację najpóźniej do:

25.02.2022 r. - w przypadku wersji papierowej,
23.02.2022 r. - w przypadku wersji elektronicznej.

Wypełnione deklaracje należy przekazać do Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze - CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o., koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach lub specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą do przekazywania poczty wewnętrznej.

Deklaracje przystąpienia są dostępne w zakładach oraz podczas dyżurów przedstawicielki PZU Życie i na naszej stronie internetowej.

By przystąpić do ubezpieczenia drogą elektroniczną, należy zacząć od wypełnienia formularza danych osobowych, który znajdą Państwo pod linkiem:
https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl

Formularz wypełnia tylko pracownik. Członkowie rodziny nie wypełniają formularza.


Porozumienie płacowe dla pracowników AMP na 2022 r.

Podwyżka płacy zasadniczej w łącznej wysokości średnio 320 zł/pracownika, a także nagrody o łącznej maksymalnej wysokości 2.280 zł, na które składają się: nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie spółki w 2021 r. nagroda za wynik EBITDA oraz nowa nagroda - wyrównawczo-inflacyjna, a także podwyższenie pakietu opieki medycznej na wersję Komfort wynegocjowane zostały przez strony w ramach porozumienia płacowego na 2022 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Porozumienie uzgodnione zostało we wtorek, 15 lutego 2022 r.

Zgodnie z zapisami porozumienia wzrost płac zasadniczych ogółu pracowników AMP nastąpi z dniem 1 lutego 2022 r., natomiast podwyżki indywidualne zostaną rozdysponowane do 30 kwietnia br..
>> WIĘCEJ >>


Pamiętaj o oświadczeniu na posiłki regeneracyjne!
- Oświadczenie


Przypominamy, że od 1 marca 2022 r. podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych jest złożenie do dnia 24 lutego 2022 r oświadczenia wyrażającego zgodę Pracownika na potrącanie z listy płac kwoty 0.65 zł za każdy zjedzony posiłek.

Oświadczenie w oryginale powinno trafić do wskazanego koordynatora kadrowo-płacowego. Podpisane oświadczenia pracownicy mogą składać w zakładach - na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez jego wrzucenie w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do budynku kadr.

Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia we wskazanym terminie - od 1 maca br. jego karta na posiłki regeneracyjne zostanie zablokowana. W przypadku złożenia oświadczenia po 24 lutego br. lub w trakcie kolejnego miesiąca - nie później niż do 26 dnia danego miesiąca - karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków regeneracyjnych będzie wynik wskazany z terminala, czyli wg. tzw. "odbić". Liczba w/w "odbić" pomnożona przez kwotę 0,65 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

Osoby, którym zostanie z powodu braku oświadczenia zablokowana karta na posiłki regeneracyjne będą mogły korzystać z tych posiłków wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych.Nowy program ubezpieczeniowy w AMP- Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia w PZU


Od 1 marca 2022 r. w ArcelorMittal Poland S.A. zacznie obowiązywać nowy program ubezpieczeniowy przygotowany przez PZU Życie SA. Program obejmuje zdarzenia związane ze zdrowiem i życiem pracownika oraz członków jego rodziny.


W ramach zmian oferty ubezpieczeniowej konieczne będzie zawarcie nowej umowy z PZU Życie S.A. Pamiętać przy tym należy, iż zmianie ulega program ubezpieczeniowy, ale Opieka Medyczna pozostaje bez zmian


Jak podkreśla PZU największe zalety nowego programu to m.in.:

- ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą,
- możliwość ubezpieczenia na tych samych warunkach członka rodziny - małżonka, partnera życiowego i pełnoletniego dziecka,
- rozszerzona definicja małżonka o partnera życiowego,
- brak karencji dla pracowników i ich małżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia od 1 marca, 1 kwietnia lub 1 maja 2022 r.,
- skrócony minimalny czas pobytu w szpitalu - świadczenie zostanie wypłacone już za 3 dni pobytu spowodowanego chorobą lub za 1 dzień w przypadku pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
- wypłata świadczenia za zgon dziecka bez względu na jego wiek,
- szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby ubezpieczonego oraz jego małżonka,
- szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych, określony w Wykazie - Załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
- elastyczna oferta - 4 warianty pakietów podstawowych z możliwością rozszerzenia o pakiety: DZIECKO, WYPADKOWY oraz ONKOLOGICZNY. W Pakiecie Dziecko w ramach jednej składki ochroną objęte są wszystkie dzieci do 18. roku życia, a jeśli się uczą - do 25 r. ż.,
- bezpłatne uczestnictwo w Klubie PZU Pomoc w Życiu - możliwość skorzystania z promocji i rabatów na produkty partnerów,
- dodatkowa zniżka w wysokości 10% na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne w PZU SA dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu.

Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy wypełnić deklarację przystąpienia i złożyć ją w miejscu wskazanym przez pracodawcę do 25. dnia miesiąca, który poprzedza miesiąc rozpoczęcia ochrony. Deklaracje są dostępne w wydziałach i na naszej stronie internetowej. >> WIĘCEJ >>


Pełne Prezydium Związku - Mariusz Pietruszka Zastępcą Przewodniczącego

Mariusz Pietruszka został wybrany na funkcję Zastępcy Przewodniczącego - Skarbnika Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Jego osoba - po wskazaniu przez Przewodniczącego - została zaakceptowana przez Międzyzakładową Komisję.

Wybory odbyły się w środę, 2 lutego 2022 r.

Po dokonaniu wyborów uzupełniających Prezydium dąbrowskiej Solidarności przedstawia się następująco:

* Lech Majchrzak - Przewodniczący

* Mariusz Pietruszka - Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik
* Mirosław Nowak - Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.

,Prezydium pracuje w oparciu o kompetencje wynikające z Regulaminu Organizacyjnego MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza..


Wzrost dodatku zmianowego i nocnego od 1 stycznia 2022 r.

O 0,51 zł za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy wzrósł z dniem 1 stycznia 2022 r. dodatek zmianowy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Oznacza to, że w 2022 r. średnia wielkość dodatku zmianowego wynosić będzie 765,11 zł. Wysokość dodatku nocnego od 2022 r. wynika z przepisów Kodeksu Pracy.

Jak poinformował pracodawca - osoby pracujące w czterobrygadowej organizacji czasu pracy (4BOP) będą otrzymywać w obecnym roku wyższy dodatek zmianowy.

Ma to związek ze wzrostem płac zasadniczych w systemie pracy zmianowej (4BOP) w poprzednim roku, w efekcie którego w roku 2022 dokonana została waloryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 12,5 proc. Wysokość dodatku zmianowego za każdą godzinę (w czterobrygadowej organizacji czasu pracy, w kodeksowym czasie pracy) wzrasta zatem z 4,08 zł do 4,59 zł tj. o 0,51 zł. Dodatek zmianowy za nominalny czas pracy w miesiącu wzrasta łącznie o 85,01 zł i wynosi obecnie 765,11 zł.

Waloryzacja dodatku zmianowego wynika z zapisów obowiązującego w AMP ZUZP.

Przypominamy, iż wysokość dodatku nocnego aktualnie wynika z zapisów Kodeksu Pracy i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym - w 2022 r. 3010 zł brutto. Jego wartość (brutto) w poszczególnych miesiącach będzie różna - w zależności od występującej w danym miesiącu liczby godzin pracy: w styczniu - 3,96 zł, w lutym - 3,76 zł,w marcu - 3,27 zł, w kwietniu i maju - 3,76 zł, w czerwcu i lipcu - 3,58 zł, w sierpniu i wrześniu - 3,42 zł, w październiku 3,58 zł, w listopadzie - 3,76 zł i w grudniu - 3,58 zł.


Dodatek mentorski od 1 stycznia 2022 r. jest wyższy

Jak poinformował pracodawca - z dniem 1 stycznia 2022 r. zwaloryzowany został funkcjonujący w ArcelorMittal Poland S.A. dodatek mentorski, który w br. wynosi 315 zł.

W 2021 r. dodatek mentorski wynosił 300 zł. Coroczna waloryzacja dodatku mentorskiego wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników AMP, które stanowią, że dodatek ten wzrasta o roczną wysokość wskaźnika inflacji. W 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 5,1%.

Po dokonaniu waloryzacji dodatek mentorski wynosi 315 zł.


Lech Majchrzak szefem dąbrowskiej Solidarności

Lech Majchrzak został Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.

Wybory odbyły się w środę, 19 stycznia 2022 r.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG dokonało również wyborów uzupełniających na funkcję Delegata na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., którym został
Janusz Woźniak oraz na funkcję Delegata na Walne Zebranie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, którym został Mariusz Pietruszka.Harmonogram pracy 4 BOP - rok 2022


Brak obsługi socjalnej w piątek, 21 stycznia br.

W dniu 21 stycznia 2022 r. nie będzie prowadzona obsługa socjalna przez pracowników Sanpro Synergy.

Dzień 21 stycznia br. został wyznaczony w spółce jako dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za wypadające w sobotę 1 stycznia święto.Posiłki regeneracyjne po nowemu od 1 marca

Przesunięta została data wprowadzenia częściowej odpłatności przez pracowników ArcelorMittal Poland S.A. za posiłki regeneracyjne. Zgodnie z zawartym aneksem do Porozumienia Okołoukładowego zasady ich wydawania wejdą w życie od 1 marca br.

Ostatecznie uzgodnione zostały zasady wydawania posiłków regeneracyjnych dla pracowników AMP.

Od 1 marca br. podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych jest złożenie przez pracownika najpóźniej do 24 lutego br. oświadczenia wyrażającego zgodę na potrącenie z listy płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony posiłek.

Oświadczenie w oryginale powinno trafić do wskazanego koordynatora kadrowo-płacowego. Podpisane oświadczenia pracownicy mogą składać w zakładach - na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez jego wrzucenie w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do budynku kadr.

Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia we wskazanym terminie - od 1 maca br. jego karta na posiłki regeneracyjne zostanie zablokowana. W przypadku złożenia oświadczenia po 24 lutego br. lub w trakcie kolejnego miesiąca - nie później niż do 26 dnia danego miesiąca - karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków regeneracyjnych będzie wynik wskazany z terminala, czyli wg. tzw. "odbić". Liczba w/w "odbić" pomnożona przez kwotę 0,65 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

Osoby, którym zostanie z powodu braku oświadczenia zablokowana karta na posiłki regeneracyjne będą mogły korzystać z tych posiłków wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych.Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność

Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 4 stycznia 2022 r. Uchwałą nr 1/2022 ustaliła termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza na dzień 19 stycznia 2022 r. godz. 8.00.
MZD odbędzie się w Restauracji Jedenastka - Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92 przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych.

Podczas zebrania przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do władz statutowych Związku.

W związku z pandemią COVID-19 MK postanowiła odstąpić od obowiązku przeprowadzania zebrań sprawozdawczych poszczególnych Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek do odwołania.


1 stycznia 2022 r. odszedł JERZY GOIŃSKI
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w ArcelorMittal Poland S.A.

Po nierównej walce z chorobą, 1 stycznia 2022 r. odszedł JERZY GOIŃSKI - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w ArcelorMittal Poland S.A. Miał 65 lat.

Związany z NSZZ "Solidarność" od początku jej powstania - praktycznie poświęcając swoje życie działalności na rzecz innych ludzi.

Jerzy Goiński był Przewodniczącym dąbrowskiej Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A. nieprzerwanie od kwietnia 2006 r., a od 2010 r. szefem Solidarności całego ArcelorMittal Poland S.A.

Pełnił szereg funkcji we władzach Związku. Był: Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i Członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Członkiem Zarządu Regionu, Delegatem na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Metalowego NSZZ "Solidarność", Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa, Członkiem Rady Krajowa Sekcja Hutnictwa, Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i jednocześnie Członkiem Rady Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Delegatem na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., Członkiem Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. oraz Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, Członkiem Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza i jej Przewodniczącym.

Jerzy Goiński aktywnie działał już podczas strajków w latach '80, późnej w Prezydium Związku w Hucie Katowice. Był jednym z negocjatorów pakietu socjalnego zawartego podczas prywatyzacji Polskich Hut Stali. To z Jego inicjatywy powstał pomnik Porozumienia Katowickiego znajdujący się przy głównej bramie ArcelorMittal Poland S.A. i to dzięki Jego determinacji waga porozumień zawartych w Hucie Katowice, dzięki którym mógł w Polsce zostać utworzony jednolity Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność" - została doceniona. Na swoim koncie ma szereg zasług na rzecz Pracowników, Członków Związku i osób indywidualnych, których nie sposób opisać. W swoich działaniach był nieustępliwy i skuteczny.

Odpoczywaj w pokoju, niech dobry Bóg przyjmie Cię do Swojego Królestwa.

Rodzinie, najbliższym, przyjaciołom, współpracownikom i znajomym składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

FOTOgaleria
2022.01.07 - Dąbrowa Górnicza. Uroczystości pogrzebowe Jerzego Goińskiego, Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" w ArcelorMittal Poland S.A. oraz Przewodniczącego dąbrowskiej Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)Odszedł Roman PIĄTKOWIAK - wieloletni działacz Solidarności

25 grudnia 2021 r. w tą ostatnią z dróg wyruszył Roman Piątkowiak - aktywny działacz NSZZ "Solidarność" od momentu powstania Związku - od sierpnia 1980 r.
Miał 67 lat.

Roman PIĄTKOWIAK był uczestnikiem najdłuższego strajku okupacyjnego przeciwko komunistycznym władzom, który odbył się w Hucie Katowice od 13 grudnia 1981 r. - 23 grudnia 1981 r., po zakończeniu którego został zatrzymany i skazany na 3 miesięczny areszt (ostatecznie wyrok zamieniono na karę finansową).

Roman Piątkowiak brał udział w licznych strajkach, w tym w najdłuższym w polskim hutnictwie strajku na tle płacowym w 1994 r., w strajku głodowym w 2001 r., przez szereg lat był Przewodniczącym Komisji NSZZ "Solidarność" w Stalowni, Członkiem Międzyzakładowej Komisji oraz Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "S" Huty Katowice. Aktywnie brał udział w licznych uroczystości kościelnych i patriotycznych, w tym m.in. pacyfikacji Kopalni Wujek - uznanych przez władze komunistyczne za nielegalne, podpisania Porozumień Jastrzębskich i Katowickich w Dąbrowie Górniczej, mszach za Ojczyznę itd., a także uczestniczył w licznych protestach, manifestacjach i innych działaniach na rzecz godności Człowieka i Pracownika.

W 2021 r. został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Ale przede wszystkim był dobrym, ciepłym Człowiekiem, Człowiekiem, któremu los innych nie był obojętny.

Spoczywaj w pokoju Romku...ANDRZEJ ROZPŁOCHOWSKI NIE ŻYJE

Andrzej ROZPŁOCHOWSKI - legendarny współtwórca Solidarności, przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 r., Sygnatariusz Porozumienia Katowickiego, zmarł 20 grudnia br. w wieku 71 lat.

Człowiek, dla którego słowa Wolność, Niepodległość, Polska znaczyły wyjątkowo dużo.

Andrzej Rozpłochowski urodził się 7 września 1950 w Gdańsku-Oliwie. Pracę w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej rozpoczął w 1977 roku. Był przewodniczącym komitetu strajkowego w hucie w sierpniu 1980 roku. 11 września 1980 roku składał swój podpis pod Porozumieniem Katowickim. Członek regionalnych i krajowych władz "S".

13 grudnia został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, 23 grudnia 1982 roku przewieziony do Warszawy i oskarżony o "próbę obalenia siłą ustroju PRL". Był przetrzymywany bez wyroku w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Zwolniony po amnestii w lipcu 1984 roku. Od 1988 roku na emigracji w USA. W sierpniu 2010 roku wrócił do kraju. Autor wspomnień "Postawią Ci szubienicę.".

W 1990 r. Andrzej Rozpłochowski został odznaczony przez rząd RP na Uchodźstwie srebrnym Krzyżem Zasługi, później między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w 2015 r. Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2017 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2020 r. został Człowiekiem Roku Tygodnika Solidarność.

Andrzej Rozpłochowski do końca był społecznikiem, aktywnym działaczem popularyzującym wiedzę nt. stanu wojennego, działalności NSZZ "Solidarność".W AMP jest bonus za szczepienia

W odpowiedzi na wystąpienie strony społecznej pracodawca podjął decyzję o wypłacie bonusu zaszczepionych pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Informację o bonusie w łącznej wysokości 2.000 zł wraz z życzeniami świątecznymi przekazał Prezes Zarządu podczas spotkania we wtorek, 21 grudnia br.

Zaszczepionym pracownikom AMP zostanie wypłacony bonus, którego szczegóły wypłaty zostały określone w porozumieniu przedstawicieli AMP z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi spółki w zakresie wprowadzenia Programu bonusowego dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę działań zmierzających do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy.
>> WIĘCEJDąbrowska Solidarność z medalem Pro Patria

13 grudnia br., w 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odznaczona została medalem Pro Patria. Uroczyste uhonorowanie miało miejsce w Łaźni Łańcuszkowej zabytkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.

Medal dla dąbrowskiej Solidarności został przyznany na wniosek Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Medalami "Pro Patria" i "Pro Bono Polaniae" uhonorowani zostali również Stanisław Płatek, Krzysztof Pluszczyk, Antoni Gierlotka, Stanisław Brzeźniak, Robert Ciupa - oraz organizacje NSZZ "S" Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Pokolenie, NSZZ "S" KWK Piast, NSZZ "S" KWK Ziemowit, Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 r, NSZZ "S" KWK Zofiówka (d. Manifest Lipcowy), NSZZ "S" KWK Ruda - Ruch Bielszowice i Porozumienie Katowickie 1980 Stowarzyszenie Na Rzecz Pamięci.


Nowy Ład wpływa na sposób wyliczenia podatku dochodowego

16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania zawarte w ustawie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Zmiany wpłyną na sposób wyliczeń podatku dochodowego wynikającego ze stosunku pracy.

W związku z faktem, iż tzw. Polski Ład został zatwierdzony, a wprowadzone nim zmiany wpłyną na sposób wyliczeń podatku dochodowego wynikający ze stosunku pracy - pracodawca przygotował biuletyn informacyjny szczegółowo zawierający najistotniejsze dla pracownika informacje.

Zgodnie z przekazaną informacją - pracownik winien samodzielnie ocenić ile wyniesie jego roczny przychód oraz w jakim przedziale przychód ten będzie się mieścił. Kwota ta będzie podstawą do wyliczenia ulgi dla klasy średniej za cały rok 2022. Pracodawca w każdym miesiącu dokona rozliczenia zaliczek na podatek od przychodów pracownika, z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej. Jeżeli na podstawie własnych szacunków pracownik chce zrezygnować z naliczania miesięcznej ulgi przez pracodawcę - musi złożyć stosowne oświadczenie każdorazowo na dany rok podatkowy. Ulgę dla klasy średniej można samodzielnie rozliczyć w zeznaniu rocznym. Możliwe jest skorzystanie z rozwiązania Zerowy PIT dla rodzin 4+, po złożeniu stosownego oświadczenia.

Wynagrodzenie za grudzień 2021 r. wypłacane w styczniu 2022 r. podlega zmianom podatkowym zawartym w podpisanej ustawie, ponieważ jest przychodem w roku 2022. Jeżeli osoba zatrudniona osiąga dochody powyżej progu podatkowego i zamierza się rozliczyć wspólnie z małżonką/małżonkiem, którego dochody nie przekraczają tego progu, konieczne jest złożenie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu każdorazowo na dany rok podatkowy.

Poniżej wzory oświadczeń:

- o zaprzestanie stosowania ulgi podatkowej z tytułu potrącenia kwoty wolnej oraz wycofanie z dokumentacji złożonego oświadczenia PIT-2
-
o niestosowanie ulgi dla klasy średniej
-
o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla rodzin
-
o wspólne opodatkowanie
-
dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych1 stycznia 2022 r. odszedł JERZY GOINSKI
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w ArcelorMittal Poland S.A.


Po nierównej walce z chorobą, w dniu 1 stycznia 2022 r. odszedł JERZY GOINSKI - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w ArcelorMittal Poland S.A. Miał 65 lat.

Związany z NSZZ "Solidarność" od początku jej powstania - praktycznie poświęcając swoje życie działalności na rzecz innych ludzi.

Jerzy Goiński był Przewodniczącym dąbrowskiej Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A. nieprzerwanie od kwietnia 2006 r., a od 2010 r. szefem Solidarności całego ArcelorMittal Poland S.A.

Pełnił szereg funkcji we władzach Związku. Był: Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i Członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Członkiem Zarządu Regionu, Delegatem na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Metalowego NSZZ "Solidarność", Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa, Członkiem Rady Krajowa Sekcja Hutnictwa, Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i jednocześnie Członkiem Rady Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Delegatem na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., Członkiem Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. oraz Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A., Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, Członkiem Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza i jej Przewodniczącym.

Jerzy Goiński aktywnie działał już podczas strajków w latach '80, późnej w Prezydium Związku w Hucie Katowice. Był jednym z negocjatorów pakietu socjalnego zawartego podczas prywatyzacji Polskich Hut Stali. To z Jego inicjatywy powstał pomnik Porozumienia Katowickiego znajdujący się przy głównej bramie ArcelorMittal Poland S.A. i to dzięki Jego determinacji waga porozumień zawartych w Hucie Katowice, dzięki którym mógł w Polsce zostać utworzony jednolity Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność" - została doceniona. Na swoim koncie ma szereg zasług na rzecz Pracowników, Członków Związku i osób indywidualnych, których nie sposób opisać. W swoich działaniach był nieustępliwy i skuteczny.

Odpoczywaj w pokoju, niech dobry Bóg przyjmie Cię do Swojego Królestwa.

Rodzinie, najbliższym, przyjaciołom, współpracownikom i znajomym składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w piątek, 7 stycznia 2022 r.
w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej,
ul. Królowej Jadwigi 17 o godz. 12.00.

Śp. Jerzy Goiński pochowany zostanie na cmentarzu
przy ul. 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej.KOPALNIA "WUJEK" '2021

16 grudnia odbyły się coroczne uroczystości, upamiętniające tragiczne wydarzenia na kopalni "WUJEK".

Jak co roku, w uroczystościach tych uczestniczyła też nasza delegacja składając hołd poległym 40. lat temu górnikom.


Emerytury za staż - I czytanie w Sejmie

W dniu 14 grudnia w godz. 17.30-19.30 odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy - "Emerytura za staż".

W związku z obostrzeniami pandemicznymi Związek nie organizuje pikiety i nie tworzy delegacji do Sejmu (na galerię).

W debacie udział weźmie przedstawiciel Solidarności - Marcin Zieleniecki wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą. Towarzyszyć im będą w ramach tzw. głosu doradczego Henryk Nakonieczny i Bogdan Kubiak.

Zachęcamy do śledzenie na żywo transmisji internetowej na kanale
www.tvparlament.pl


"Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności"

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - w poniedziałek 13 grudnia 2021 r. przedstawiciele MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. złożą kwiaty pod symbolicznym Krzyżem poświęconym uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia '80 r. oraz grudnia '81 r. Krzyż znajduje się za bramą główną Huty Katowice.

W tym dniu zachęcamy do chwili zadumy, oddania pamięci ludziom, którzy podjęli walkę o Wolną Polskę.

Zapraszamy również do udziału w corocznej społeczno-edukacyjnej "Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności" stanowiącej hołd dla ofiar, a także wyraz pamięci o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się 40 lat temu.

Akcja nawiązuje do gestu, jakim Polacy oraz inni ludzie Wolnego Świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL - w oknach swoich domów w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. stawiali zapalone znicze okazując jedność z internowanymi i ich rodzinami. 39 lat temu również w oknie Pałacu Apostolskiej zapłonął symboliczny znicz zapalony przez św. Jana Pawła II.
Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -