Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.

Corocznie organizowane MZD, w tym roku sprawozdawcze, obędzie się w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności - w Katowicach, ul. Floriana 7. Rozpoczęcie o godz. 8.00.

Związek zapewnia transport - autokar spod budynku związkowego odjedzie o godz. 7.00.

Obecność Delegatów na MZD jest obowiązkowa.


Zebrania sprawozdawcze Solidarności


Zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Międzyzakładowej Komisji dąbrowskiej Solidarności Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. Termin zakończenia zebrań sprawozdawczych w poszczególnych Komisjach Wydziałowych/Zakładowych/Spółek ustalony został na dzień 31 marca 2019 r.

Poniżej przedstawiamy terminy zebrań sprawozdawczych zgłoszone przez Komisje:

* Administracja - 28 marca, godz. 13.00, budynek związkowy DAAM 4


Dodatkowe korzyści dla Członków NSZZ „Solidarność”

Coraz więcej korzyści mają pracownicy zrzeszeni w Solidarności. Od niedawna bowiem Członkowie Związku korzystają z upustu podczas zwiedzania Kompleksu Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu.
Zniżka 15% liczona od regularnych cen Kompleksu Sztolnia Królowa Luiza zostanie udzielona każdemu, kto przy kasach okaże swoją legitymację Członka Solidarności oraz wszystkim osobom, które będą mu towarzyszyć podczas wycieczki. Szczegóły w zakładce
Wycieczki/Imprezy. Przypominamy, iż zniżki 15% dla Członków Solidarności obowiązują również w Kopalni Guido - trasy: Turystyczna, Wodna i Rodzinna.
Zrzeszeni w naszym Związku mogą korzystać także z upustów na stacjach Lotos.


Obsługa kadrowa AMP w AM BCoE

Z dniem 1 marca br. działalność w zakresie bezpośredniej obsługi kadrowo-płacowej pracowników Zakładów/Biur prowadzona będzie przez ArcelorMittal Business Center of Exellence Poland Sp.z o. o. (BCOE). Informację o przekazaniu do spółki Zespołów K32, K33 i K34 pracodawca przedstawił Solidarności 29 stycznia br.


Pracowniczy Program Emerytalny w AMP i spółkach

W ArcelorMittal Poland S.A. będzie funkcjonował Pracowniczy Program Emerytalny - porozumienie w tej sprawie strony zawarły podczas posiedzenia Zespołu Centralnego w dniu 31 stycznia br. PPE będzie funkcjonować także w AMDS Sp. z o. o., gdzie 29 stycznia zawarto umowę z NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - firmą mającą obsługiwać program. O możliwości utrzymania PPE rozmowy prowadzone są także w PUK Kolprem, AM Service Group oraz AM BCOE.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że najbliższe posiedzenie MK odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 8.00 w budynku związkowym, s. 119.


Porozumienie postojowe na lata 2019 - 2020

„Uzgodnienie w sprawie Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2019 - 2020” zostało przez strony podpisane i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Porozumienie postojowe zawiera rozwiązania korzystne dla pracowników w sytuacji, gdy zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub to ograniczenie będzie miało miejsce.

Szczegóły w WZ nr 2/2019


Podwyżki, wykup suszu i posiłków w AM Service Group Sp. z o. o.

Podwyżki, wykup suszu i posiłków w AM Service Group Sp. z o.o.

Od stycznia 2019 r. pracownicy ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. otrzymają znacznie wyższe wynagrodzenie. Zawarte bowiem zostało porozumienie płacowe, porozumienie w zakresie wykupu bonów nabiałowych i suszu oraz porozumienie w zakresie wykupu uprawnień do bezpłatnych posiłków. Od 1 stycznia br. obowiązuje również wyższa wartość premii motywacyjnej.

Więcej w WZ nr 2/2019


Od 1 stycznia 2019 r. wyższa wartość dodatków

Od 1 stycznia 2019 r. w ArcelorMittal Poland S.A. wzrosły dodatki: zmianowy oraz za pracę w godzinach nocnych. Nową wartość dodatków podał pracodawca 8 stycznia br.

Jak poinformował stronę wiązkową pracodawca - od 1 stycznia br. zmianowy dodatek kwotowy oraz dodatek za pracę w nocy wynoszą:

5,97 zł. za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy;

3,87 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej (od 22.00 do 6.00).


Dodatek za pracę na lokomotywie zdalnie sterowanej

Dodatek za pracę na lokomotywie zdalnie sterowanej w przypadku skierowania maszynisty do innej pracy zostanie zrekompensowany. Decyzję taką podjął zarząd Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. na wniosek strony społecznej.

Ze względu na fakt, iż z przyczyn organizacyjnych - poprzez brak dostępności do ruchu wymaganej liczby lokomotyw z systemem zdalnego sterowania lub kierowanie maszynistów do innych prac, poprzez tracą oni dodatek za pracę na lokomotywie zdalnie sterowanej wynikający z zapisów ZUZP - Zarząd spółki Kolprem podjął decyzję, by w uzasadnionych przypadkach (niezależnych od pracownika) zrekompensować utracony dodatek w wysokości 70% jego wartości.


Podwyżki płac w Sanpro Synergy

Z końcem grudnia podpisane zostało porozumienie płacowe w Sanpro Synergy, zgodnie z którym od 1 stycznia br. pracownicy firmy otrzymają podwyżkę płacy zasadniczej o 120 zł. brutto. Dodatkowo z dniem 1 kwietnia uruchomiony zostanie fundusz na podwyżki indywidualne w wysokości 30 zł brutto/pracownika.

Pracownicy otrzymają również nagrodę dodatkową w wysokości 250 zł za kwartał, do której będą upoważnieni pracownicy, którzy przepracują w spółce cały dany kwartał kalendarzowy oraz będą pozostawali w zatrudnieniu w dniu:

- 1 lutego br. (nagroda wypłacana za IV kwartał 2018 r.);
- 1 maja br. (nagroda za I kwartał);
- 1 sierpnia br. (nagroda za II kwartał);
- 1 listopada br. (nagroda za III kwartał);
- 1 lutego 2020 r. (nagroda za IV kwartał 2019 r.).

Strony uzgodniły również zmiany do Regulaminu Wynagradzania w zakresie wzrostu dodatku zmianowego do wartości 5,97 zł. brutto za każdą godzinę pracy w normatywnym czasie pracy i dodatku za pracę w porze nocnej do wartości 3,87 zł. za każdą godzinę pracy w nocy - zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania.STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -