Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....Zmiana terminu wypłaty nagrody w ArcelorMittal Service Group.
Uprawnionymi do otrzymania powyższej nagrody będą pracownicy pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 grudnia 2018 r., którzy przepracują w AMSG cały kwartał.


Pracownicy ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. wynikającą z Porozumienia płacowego na 2018 r. nagrodę za IV kwartał 2018 r. otrzymają jeszcze w tym roku - stosowne porozumienie w tym zakresie zostało podpisane przez pracodawcę i organizacje związkowe 5 grudnia br. Niestety, w kwestii podwyżek płac dla pracowników spółki w roku 2019 nie udało się osiągnąć konsensusu.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem - ustalone zostały nowe warunki wypłaty nagrody za IV kwartał 2018 r. nagrody wynikającej z porozumienia płacowego na 2018 r., które przyspieszają termin jej wypłaty. Wypłata powyższej nagrody nastąpi wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień 2018 r.

Strony uzgodniły przy tym, iż absencja chorobowa, która służy do określenia wysokości indywidualnych nagród za IV kwartał zostanie ustalona na dzień 21 grudnia br.


Upominek świąteczny dla Członków ZwiązkuRegulamin korzystania z karty LOTOS

Upominki świąteczne wraz z dokumentami do wypełnienia wydawane są przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek, a w przypadku Komisji Emerytów i Rencistów - w kasie Solidarności - budynek DAMM 4 pok. 11 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 15.00.


Każdy Członek Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza z okazji Świąt Bożego Narodzenia otrzyma upominek o wartości 150 zł.

Upominek świąteczny z okazji Bożego Narodzenia wydawany jest na podstawie decyzji Międzyzakładowej Komisji. Wartość upominku została określona Uchwałą MK i wynosi 150zł. Ponadto Członkowie Solidarności otrzymają związkowe kalendarze oraz karty LOTOS uprawniające do zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima.

Zgodnie z ofertą przygotowaną dla członków NSZZ Solidarność karta rabatowa uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr paliwa w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnię samochodową. Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł.

Członkowie Związku podczas odbioru upominku zobowiązani będą dodatkowo do wypełnienia formularzy związanych właśnie z wydaniem karty LOTOS, elektronicznej legitymacji związkowej, danych na potrzeby podatkowe (będą użyte tylko w przypadkach przekroczenia progów określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przy korzystaniu z dofinansowania, świadczeń związkowych itp.), otrzymają także informację w zakresie przetwarzania danych osobowych - zgodnie z Ustawą RODO.


13 grudnia 1981 r. - PAMIĘTAMY! DZIĘKUJEMY!FOTO galeria


13 grudnia br., w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, przedstawiciele MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza wraz z Panią Bogusławą Gąsior - córką śp. Ryszarda Kowalskiego upamiętnili pod Krzyżem pamięci wydarzenia sprzed 37 lat oraz ich ofiary.

Ryszard Kowalski i Włodzimierz Jagodziski - to im jest poświęcona tablica znajdująca się pod Krzyżem.Jak głosi jej napis - oddali życie Bogu za prawdę, wolną Polskę i Solidarność. Zginęli w nie do końca do dnia dzisiejszego wyjaśnionych okolicznościach. W tym roku, po raz pierwszy hołd Ryszardowi Kowalskiemu pod Krzyżem mogła oddać jego córka - p. Bogusława Gąsior, która wraz z przedstawicielami Związku złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła symboliczny znicz.

Krzyż za bramą główną poświęcony został uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia ‘80 r. oraz grudnia ‘81 r. Oryginał krzyża znajduje się w kościele p.w. Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej Gołonogu.

Przypominamy, że to tutaj, na terenie Huty Katowice miał miejsce najdłuższy strajk okupacyjny przeciwko ówczesnej władzy, który trwał od 13 aż do 23 grudnia 1981 r. Protest zakończył się decyzją Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a gdy pracownicy opuścili Zakład - milicja i wojsko przystąpiły do pacyfikacji zakładu.

Konsekwencją dla wielu uczestników strajku były zwolnienia z pracy, aresztowania i kary więzienia. Przywódcy strajku w Hucie Katowice oraz redaktorzy wydawanego podczas protestu Wolnego Związkowca zostali skazani na kary więzienia od 3,5 roku do 7 lat.

Dzisiaj - PAMIĘTAMY i DZIĘKUJEMY!


Sławomir Kochanowski Zakładowym SIP w AMSG

Sławomir Kochanowski - kandydat zgłoszony przez Solidarność został wybrany na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. Wybory przeprowadzono 28 listopada br.


Ilona Urantówka-Warmuz Zakładowym SIP w Unimedzie

Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w Spółce Unimed została Ilona Urantówka-Warmuz.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że najbliższe posiedzenie MK odbędzie się 21 grudnia br. o godz. 7.00 w budynku związkowym, s. 119.

Obecność Członków MK na posiedzeniu jest obowiązkowa.


Obchody XXXVII rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK

Zapraszaliśmy wszystkich pracowników wraz z rodzinami na Obchody XXXVII rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK, które odbyły się 16 grudnia 2018 r. w Katowicach.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej 8 o godz. 1400. Po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerowali pod Krzyż - pomnik poległych górników przy kopalni Wujek na placu NSZZ Solidarność, gdzie o godz. 1545 odbyły się dalsze uroczystości, odczytany został Apel Poległych, złożone zostały wieńce i kwiaty.
Dąbrowska „Solidarność" jak co roku organizowała wyjazd na obchody (godz. 1245 spod budynku związkowego).


Posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej

Na 14 grudnia br. zwołane zostało posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.


Teresa Zaręba Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w AMP na kadencję 2019-2022

Teresa Zaręba została wybrana po raz kolejny na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP.

Jej zastępcami są: Piotr Baran, Jarosław Czworowski, Mariusz Pietruszka oraz Jarosław Potęga.

Wybory ZSIP odbyły się 6 grudnia 2018 r.
FOTO galeria

STARSZE WIADOMOŚCI

D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -