Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....UWAGA! NOWY ADRES INTERNETOWY NASZEJ STRONY!

ULEGA ZMIANIE NASZ DOTYCZCZASOWY ADRES STRONY INTERNETOWEJ www.solidarnosc.mittal.net.pl . PROSIMY O DOKONANIE KOREKTY W PAŃSTWA NOTATKACH I URZĄDZENIACH WPISUJĄC NOWY

WWW.HKSOLIDARNOSC.PL
(wystarczy kliknąć powyżej i zapisać w swoich ulubionych)


Jest Komisja, są okręgi. SIP musi zostać wybrany do 6 grudnia br.

Kończy się kadencja powołanych w 2014 r. do służby Społecznych Inspektorów Pracy. Organizacje Związkowe, którym podlega w zakładzie SIP rozpoczęły procedurę przygotowawczą do wyborów na nową kadencję 2019 - 2022. W dniu 8 października powołana została Komisja Wyborcza.

Podczas spotkania 8 października związkowcy uzgodnili zmiany w Regulaminie Organizacji, zasad funkcjonowania i wyboru Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza oraz ordynacji wyborczej SIP. Została dostosowana struktura organizacyjna SIP do schematu organizacyjnego pracodawcy, a także ustalona liczebność Społecznych Inspektorów Pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
>> więcej >>


Świąteczne świadczenie dla pracowników Sanpro Synergy
Wzór wniosku o świadczenie dostępny jest m.in. w siedzibie MOZ NSZZ „Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP - budynek związkowy pok. nr 6 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty.


Podczas posiedzenia w dniu 10 października br. Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych funkcjonująca w Sanpro Synergy zdecydowała o wypłacie dodatkowego świadczenia na święta Bożego Narodzenia dla pracowników.

Komisja ZFŚS ustaliła, że dodatkowe świadczenia na święta Bożego Narodzenia wypłacone zostanie na wniosek pracownika.

Świadczenie wypłacone będzie pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 listopada 2018 r., a jego wysokość uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:

* dochód do 2.000 zł netto - świadczenie w wysokości 750 zł brutto;
* dochód powyżej 2.000 zł netto - świadczenie w wysokości 700 zł brutto.

Komisja ustaliła, że wnioski pracowników na dodatkowe świadczenie świąteczne przyjmowane będą w biurze Sanpro Synergy w terminie od 2 listopada do 7 grudnia br. Wnioski, które wpłyną po 7 grudnia br. nie będą wypłacane.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników AMP
Wnioski o świadczenie należy składać w terminie od 5 listopada 2018 r. do 16 grudnia 2018 r. Realizacja świadczenia nastąpi w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zarejestrowania kompletnego wniosku złożonego przez uprawnionego pracownika. Wnioski dostępne są również na naszej stronie internetowej.

Pracownicy ArcelorMital Poland S.A. otrzymają dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Święta Bożego Narodzenia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu osiąganego na członka rodziny, a wypłacana będzie już od 5 listopada.

O wypłacie dodatkowego świadczenia na Święta Bożego Narodzenia 2018 r. ze środków ZFŚS w formie pieniężnej decyzję podjęła Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 25 października 2018 r. Wysokość świadczenia dla pracownika jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:

• przy dochodzie do 1.300,00 zł - 600,00 zł
• przy dochodzie od 1.300,01 zł do 2.100,00 zł - 500,00 zł
• przy dochodzie od 2.100,01 zł do 3.000,00 zł - 350,00 zł
• przy dochodzie od 3.000,01 zł do 5.000,00 zł - 250,00 zł
• przy dochodzie pow. 5.000,00 zł
- świadczenie nie przysługuje.

O świadczenie świąteczne mogą ubiegać się pracownicy, którzy w dniu złożenia odpowiedniego wniosku do ZFŚS (w dąbrowskim oddziale do BP Partner) będą pozostawać w zatrudnieniu. Pamiętać przy tym należy, że uprawnieni do korzystania z funduszu socjalnego są pracownicy, którzy złożyli na potrzeby ZFŚS Informację o dochodach w rodzinie. Pracownicy, którzy tego nie uczynili (w 2018 r.), by uzyskać świadczenie świąteczne muszą powyższą informację uzupełnić.


XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”,
Częstochowa, 25 października 2018 r.
FOTO galeria


Biesiada rodzinna z Solidarnością

Dąbrowska Solidarność po raz kolejny zaprasza Członków Związku na biesiadę rodzinną, która odbędzie się 16 listopada 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej DorJan.

Osoby zainteresowane jeszcze do 31 października br. mogą zapisać się na organizowaną przez Związek imprezę. W tym celu należy skontaktować się z Przewodniczącym Komisji NSZZ „S" działającej w danej jednostce organizacyjnej. Odpłatność dla Członków Związku wynosi 30 zł./os.

Zabawa odbędzie się 16 listopada br. w godz. 16.00 - 23.00 w DorJanie - Sosnowiec Zagórze, ul. Braci Mieroszewskich 91. Przypominamy, że ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona.


12 listopada dniem wolnym

W związku z ustanowieniem 12 listopada dniem wolnym od pracy z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. również z tego korzystają.

Pracownicy zatrudnieni w czterobrygadowej organizacji czasu pracy oraz w systemie równoważnego czasu pracy, mają otrzymać do końca okresu rozliczeniowego inny dzień wolny od pracy, który zostanie oznaczony jako WŚ (wolne za święto).


Mikołaj 2018 pamiętaj o zgłoszeniu!
O terminach wydawania paczek mikołajkowych będziemy Państwa informować.


Zgodnie z Uchwałą Międzyzakładowej Komisji - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza organizuje w tym roku akcję mikołajkową dla dzieci Członków Związku.

Akcją mikołajkową objęte będą dzieci, które urodziły się w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 października br., a ich rodzice (opiekunowie prawni) dostarczyli do Związku akt urodzenia. Jeżeli któryś z rodziców (opiekunów) tego nie uczynił - by jego pociecha otrzymała upominek - musi dostarczyć akt urodzenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2018 r. Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok.6 w godz. 7.00 - 15.00.

Oczywiście akty urodzenia dostarczone w roku ubiegłym są zarejestrowane w bazie danych, więc nie ma konieczności ponownego ich okazywania.


Dzisiaj możemy Mu ofiarować modlitwę

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczyła w mszy świętej w intencji śp. Władysława Molęckiego - Przewodniczącego Związku w latach 1998 - 2006, Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Msza Święta odprawiona została 7 listopada br. o godz. 15.30 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach. Wcześniej - o godz. 15.00 wspólna modlitwa przy grobie śp. Władysława Molęckiego - na parafialnym cmentarzu.

Osoby chcące wziąć udział we wspólnej modlitwie w intencji śp. Władysława Molęckiego mogły skorzystać ze wspólnego wyjazdu spod budynku związkowego.STARSZE WIADOMOŚCID - NIEMIECKIGB -
 ANGIELSKIF - FRANCUSKII - WŁOSKIRUS - ROSYJSKIE -
 HISZPAŃSKICS - CZESKIUA - UKRAIŃSKIIND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -