Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


ARCHIWUM NEWSÓW
KOPALNIA "WUJEK" '2021

16 grudnia odbyły się coroczne uroczystości, upamiętniające tragiczne wydarzenia na kopalni "WUJEK".

Jak co roku, w uroczystościach tych uczestniczyła też nasza delegacja składając hołd poległym 40. lat temu górnikom.


Emerytury za staż - I czytanie w Sejmie

W dniu 14 grudnia w godz. 17.30-19.30 odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy - "Emerytura za staż".

W związku z obostrzeniami pandemicznymi Związek nie organizuje pikiety i nie tworzy delegacji do Sejmu (na galerię).

W debacie udział weźmie przedstawiciel Solidarności - Marcin Zieleniecki wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą. Towarzyszyć im będą w ramach tzw. głosu doradczego Henryk Nakonieczny i Bogdan Kubiak.

Zachęcamy do śledzenie na żywo transmisji internetowej na kanale
www.tvparlament.pl


"Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności"

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - w poniedziałek 13 grudnia 2021 r. przedstawiciele MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. złożą kwiaty pod symbolicznym Krzyżem poświęconym uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia '80 r. oraz grudnia '81 r. Krzyż znajduje się za bramą główną Huty Katowice.

W tym dniu zachęcamy do chwili zadumy, oddania pamięci ludziom, którzy podjęli walkę o Wolną Polskę.

Zapraszamy również do udziału w corocznej społeczno-edukacyjnej "Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności" stanowiącej hołd dla ofiar, a także wyraz pamięci o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się 40 lat temu.

Akcja nawiązuje do gestu, jakim Polacy oraz inni ludzie Wolnego Świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL - w oknach swoich domów w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. stawiali zapalone znicze okazując jedność z internowanymi i ich rodzinami. 39 lat temu również w oknie Pałacu Apostolskiej zapłonął symboliczny znicz zapalony przez św. Jana Pawła II.Nagrody w AMP wypłacone w grudniu

Łącznie 420 zł nagród zostało wypłacone pracownikom ArcelorMittal Poland wraz z wynagrodzeniem za listopad 2021 r. - w dniu 10 grudnia br. Wyplata nagród stanowi realizację porozumienia płacowego na 2021 r. zawartego między pracodawcą a organizacjami związkowymi funkcjonującymi w spółce.

W związku z wykonaniem przez AMP zakładanego w biznesplanie wyniku finansowego EBITDA za 10 miesięcy 2021 r. - zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym na 2021 r. uprawnieni pracownicy otrzymali wraz z wynagrodzeniem za listopad br. maksymalną nagrody za wynik EBITDA - 170 zł.

Ponadto pracownicy, którzy przepracowali cały 2020 r. oraz pozostawali w zatrudnieniu na dzień 1 grudnia 2021 r. wraz z listopadowym wynagrodzeniem otrzymali dodatkową nagrodę za wkład w pracę w 2020 r. w wysokości 250 zł.

Łącznie wysokość nagród wyniosła 420 zł, a ich wypłata jest realizację porozumienia płacowego zawartego na 2021 r. przez pracodawcę i organizacje związkowe funkcjonujące w AMP.


Upominek świąteczny Solidarności na kartę Edenred

Decyzją Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. tegoroczny upominek z okazji Świąt Bożego Narodzenia wynosi 250 zł dla każdego Członka Związku. Wartość upominku zostanie przelana na karty Edenred.

Zgodnie z podjętą przez MK Uchwałą - wartość upominku świątecznego 2021 wyniesie 250 zł, a uprawnionymi do jego otrzymania są Członkowie dąbrowskiej Solidarności, którzy na dzień 31 października br. mają opłaconą składkę członkowską. Wartością upominku zasilone zostaną wydane Członkom Związku w ub. r. karty Edenred.

Nowi Członkowie Solidarności kartę taką zasiloną odpowiednią kwotą otrzymają przy okazji dystrybucji upominku świątecznego od Przewodniczącego Komisji, do której przynależą.

Osoby, które kartę zagubiły powinny fakt ten zgłosić do sekretariatu Związku celem uzyskania nowej karty.

Co w przypadku zapomnienia numeru PIN karty Edenred? Jeżeli użytkownik karty ma założone konto na stronie MyEdenred - ma możliwość po zalogowaniu dokonania zmiany numeru PIN. W przypadku nie posiadania konta na stronie MyEdenred, ale posiadania listu przewodniego, który otrzymał wraz z kartą - może zarejestrować się na stronie MyEdenred i nadać karcie nowy numer PIN, bądź może zadzwonić na podany nr infolinii, gdzie dokona zmiany dotychczasowego numeru PIN.

W przypadku, gdy Członek Związku nie jest zarejestrowany na platformie MyEdenred, ani nie posiada listu przewodniego - winien zgłosić się do sekretariatu NSZZ Solidarność, gdzie otrzyma nową kartę (karta dotychczasowa zostanie zablokowana). W zależności od indywidualnej sytuacji danej osoby - istnieje możliwość odzyskania ewentualne utraconych na dotychczasowej karcie środków (za opłatą ustaloną w Regulaminie kart Edenred).

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie potrzeby wydania nowej karty, ponieważ tegoroczny upominek z okazji Świąt Bożego Narodzenia zasili państwa kartę z początkiem grudnia br.Paczki mikołajkowe dla dzieci od Solidarności

Paczki mikołajkowe dla uprawnionych dzieci Członków MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza wydawane będą w terminie od 30 listopada br.

Informujemy Członków dąbrowskiej Solidarności, iż w ramach akcji Mikołajki 2021 paczki dla uprawnionych dzieci wydawane będą od wtorku 30 listopada br. w siedzibie Związku - DAMM 4, pok. nr 11 w godzinach 7.00 - 15.00.

Przy odbiorze upominku niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Członka Związku.

Przypominamy jednocześnie, że w tym roku uprawnionymi do upominku są dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 października 2021 r., a warunkiem koniecznym do otrzymania paczki jest opłacona składka członkowska za październik 2021 r. oraz dostarczony do Związku akt urodzenia dziecka.

Paczki wydawane będą z zachowaniem pełnych zasad reżimu sanitarnego.


Podaruj z siebie to co najlepsze! Weź udział w akcji Solidarności

Zarząd Regionu Śląsko - Dąbrowskiej Solidarności wraz z katowickim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa organizuje w dniu 6 grudnia br. Mikołajkową zbiórkę krwi.

Akcja przebiegać będzie z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. To dar życia, dar zdrowia, dar wielkiej miłości i empatii dla bliźniego. Każdy tym darem może się podzielić!
Organizowana przez Solidarność Mikołajkowa zbiórka krwi odbędzie się w budynku zarządu regionu w Katowicach - ul. Floriana 7 w dniu 6 grudnia 2021 roku w godzinach od 9:00-14:00. Do dyspozycji w ramach akcji oddane zostało całe skrzydło wraz z osobnym wejściem, poczekalnia itd. - tak, by w związku z trwającą pandemią zachować wszelkie obostrzenia.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o informację do sekretariatu Solidarności dąbrowskiego oddziału AMP - tel. 61-05 lub budynek związkowy pok. nr. 6 lub do biura rozwoju i promocji Związku - tel. 32 728 41 04 celem zapewnienia sprawnej obsługi. Organizatorzy Mikołajkowej zbiórki krwi odpowiednio przygotują wizytę i donację na określona godzinę dla każdej zainteresowanej osoby.
W ubiegłym roku w trakcie zbiórki krwi organizowanej w Regionie Członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oddali ponad 200 litrów krwi.
Zapraszamy wszystkich Członków do aktywnego udziału w akcji.

Z nowowybraną Przewodniczącą można kontaktować się telefonicznie pod nr 504 154 205 lub e-mail: aga74dg@wp.pl

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!Agnieszka Chmiel Przewodniczącą Solidarności w spółce Consensus

Agnieszka Chmiel wybrana została na funkcję Przewodniczącej Komisji NSZZ "Solidarność" spółki PPUH Consensus. Wybory odbyły się w czwartek, 4 listopada 2021 r.

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w spółce Consensus przeprowadzone zostały wybory uzupełniające, w wyniku których Przewodniczącą Komisji działającej w spółce została Agnieszka Chmiel.

Uczestnicy uzupełnili również skład Komisji, na której Członków wybrano Ewę Szrek oraz Michała Raska, a także powołali na funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów kol. Danutę Rajkowską i kol. Joannę Szotę.Świadczenie z ZFŚS w Sanpro Synergy

Pracownicy Sanpro Synery Sp. z o. o. otrzymają dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość świadczenia została zróżnicowana w zależności od osiąganych przez pracowników dochodów w rodzinie.

Zgodnie z ustaleniami Komisji - świadczenie wypłacone będzie pracownikom wg stanu zatrudnienia na dzień 1 listopada 2021r. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia (wg daty złożenia wniosku 25 listopada lub 22 grudnia br.)

Celem uzyskania świadczenia uprawnieni pracownicy Sanpro Synergy muszą złożyć wniosek o jego przyznanie (wzór znajduje się na naszej stronie internetowej hksolidarnosc.pl oraz na stronie www.zfss.bppartner.com.pl -> Pliki do pobrania) w terminie od 3 listopada do 15 grudnia 2021 r.

Wnioski można składać z wykorzystaniem poczty elektronicznej - skan wniosku należy wysłać na adres e-mail: m.glowacka@impel.pl

za pomocą poczty polskiej - adres do wysyłki:

Sanpro Synergy Sp. z o.o.
aleja Józefa Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza
(budynek Unitech 1)

z wykorzystaniem poczty wewnętrznej lub osobiście w biurze Sanpro Synergy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

W przypadku pracowników, którzy do tej pory nie złożyli Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS - winni te dane uzupełnić.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego przez uprawionego pracownika dochodu w rodzinie i wynosi:

- przy dochodzie na osobę w rodzinie do 2.100 zł - 600 zł;
- przy dochodzie 2.100,01 - 5.000,00 - 500 zł;
- przy dochodzie pow. 5.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje.

Realizacja świadczenia w przypadku wniosków złożonych do 18 listopada br. nastąpi 25 listopada br., natomiast w przypadku wniosków złożonych od 18 listopada do 15 grudnia br. - 22 grudnia 2021r.


Dodatkowe świadczenie socjalne w ArcelorMittal Poland S.A.
WNIOSEK o przyznanie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021r.

Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2021r.


Po raz drugi w tym roku w ArcelorMittal Poland S.A. wypłacone zostanie dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego dochodu w rodzinie.

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A podjęła decyzję o wypłacie uprawnionym o korzystania ZFŚS pracownikom drugiego w tym roku świadczenia dodatkowego z ZFŚS. Zadaniem świadczenia jest wsparcie przygotowana pracowników do Świąt Bożego Narodzenia

Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie stosownego wniosku w formie elektronicznej, a także w przypadku pracowników, którzy nie złożyli do tej pory Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS na 2021 r. lub dane w dotychczasowej Informacji uległy zmianie - dostarczenie tych informacji do spółki obsługującej fundusz - Sanpro Synergy. O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku, uprawnieni do korzystania z ZFŚS.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego przez uprawionego pracownika dochodu w rodzinie i wynosi:

- przy dochodzie na osobę w rodzinie do 2.100 zł - 600 zł;
- przy dochodzie 2.100,01 - 5.000,00 - 400 zł;
- przy dochodzie pow. 5.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę świadczenia należy składać w terminie od 2 listopada br. do 17 grudnia 2021 r. do Sanpro Synergy na adres e-mail: socjalny.partner@impel.pl
Msza św. w intencji śp. Władysława Molęckiego


CZYTAJ WIĘCEJ


Msza święta w intencji śp. Władysława Molęckiego zostanie odprawiona 5 listopada br. o godzinie 15.30 w Żarkach Letnisko. Bezpośrednio przed Mszą Św. - o godz. 15.00 na grobie Przewodniczącego zostaną złożone kwiaty oraz zapalone znicze.

Władysław Molęcki - wieloletni działacz związkowy i Przewodniczący Solidarności w Hucie Katowice w latach 1998 - 2006.

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, był wieloletnim Członkiem Komisji Krajowej "S". Podczas prywatyzacji Polskich Hut Stali był rzecznikiem strony społecznej w negocjacjach z przedstawicielami koncernu Mittal Steel.

5 listopada br. w Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku, ul. Grunwaldzka 14 odprawiona zostanie Msza św. w intencji śp. Władysława, na którą serdecznie zapraszamy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Związku - tel. 61 - 05.


Realizacja porozumienia płacowego

W sumie 420 zł dodatkowych środków finansowych otrzymają uprawnieni pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za m-c wrzesień 2021 r. Na wielkość tę składa się nagroda EBITDA oraz nagroda za wkład pracy w 2020 r.

Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia płacowego na 2020 r. oraz po uwzględnieniu poziomu wykonania wyniku finansowego za 8 miesięcy 2021 r. pracownicy wraz z wynagrodzeniem za wrzesień br. (na dzień 10 października) otrzymają nagrodę za wynik EBITDA w wysokości 170 zł.

Co prawda podstawowa wysokość nagrody EBITDA za 8-mcy 2021 r. wynosi 100 zł, jednak w związku z przekroczeniem zakładanego w biznesplanie wyniku - została ona maksymalnie zwiększona - o 70 zł.
>> WIĘCEJ >>


AMP walczy o certyfikat ResponsibleSteelTM

ArcelorMittal Poland S.A. wdraża standard ResponsibleSteelTM - Odpowiedzialna Produkcja Stali - dający pewność klientom oraz otoczeniu, że produkowana w spółce stal spełnia wysokie standardy BHP, środowiskowe i socjalne. Pierwszy audyt w tym zakresie zaplanowany został na listopad 2021 r., audyt zamykający ma mieć miejsce pod koniec stycznia 2022 r.

Posiadanie certyfikatu jest nobilitacją dla firmy. Standard dla branży stalowej opracowany został przez organizację ResponsibleSteelTM, zrzeszającą największych producentów stali i ich dostawców, organizacje środowiskowe i społeczne, organizacje branżowe, jednostki certyfikujące i naukowe
. >> WIĘCEJ >>


Jest projekt Regulaminu ZFŚS na 2022 r.

21 września br. pracodawca przekazał stronie związkowej projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Organizacje związkowe funkcjonujące w spółce/reprezentatywne organizacje związkowe mają termin 30 dni na przedstawienie wspólnie uzgodnionego stanowiska w tej kwestii


Szczepienia przeciw grypie w AMP
Deklaracja przystąpienia do szczepienia


ArcelorMittal Poland S.A oferuje program szczepień przeciw grypie w sezonie 2021/2022. Aby skorzystać z programu należy dostarczyć pracodawcy stosowną deklarację.

Program szczepień skierowany jest do pracowników AMP i ich rodzin, pracowników Sanpro Synergy i Ananke Business Communications świadczących pracę na rzecz AMP.

Zainteresowani pracownicy winni do 30 września br. przekazać na adres zdrowie@arcelormittal.com lub nr tel. 660 682 430 skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji.

Fizycznie dokument można dostarczyć również do budynku inżynieringu pok. 214 w Dąbrowie Górniczej, budynku socjalnego pok. 10 w Sosnowcu, budynku dyrekcyjnego pok. 108 w Świętochłowicach lub budynku dyrekcyjnego pok. 42 w Chorzowie.

Szczegółowe terminy i miejsce realizacji szczepień zostaną podane po zrealizowaniu dostaw szczepionek. Należy jednak pamiętać, iż zgłoszenie udziału w programie nie jest jednoznaczne z zapewnieniem szczepienia z przyczyn niezależnych od pracodawcy.

Koszt szczepienia pokrywa pracodawca, a w przypadku pracowników interim - Fundacja Ochrony Zdrowia. Koszt podatku i ubezpieczeń społecznych jest po stronie pracownika - zostaną potrącone przez listę płac, a w przypadku interimów - pracownicy otrzymają PIT 8C.


Uroczystości upamiętniające zawarcie Porozumienia Katowickiego
FOTOgaleriaUroczystości upamiętniające podpisanie Porozumienia Katowickiego odbyły się w sobotę, 11 września br.

O godz. 12.00 odbyły się uroczystości przy Pomniku Porozumienia Katowickiego znajdującym się przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. (dawna Huta Katowice), gdzie miały miejsce m.in. wystąpienia zaproszonych gości oraz złożenie kwiatów.

Wśród licznie zaproszonych gości był
Pan Prezydend R.P.
ANDRZEJ DUDA.

Wcześniej o godz. 10.00 obchody rozpoczęły się uroczystą mszą święta, która była odprawiona w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy - Dąbrowa Górnicza ul. Kościelna 2.


Kalkulator przeliczeniowy płac dla pracowników ArcelorMittal Poland
>> KALKULATOR PŁACOWY <<


Uwaga! W związku z licznymi pytaniami pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie sposobu przeliczenia płacy zasadniczej po wejściu w życie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Porozumienia Płacowego na 2021 r. pracodawca opracował i udostępnił dla pracowników kalkulator do samodzielnego przeliczenia stawek.

Celem samodzielnego przeliczenia płacy należy pobrać opracowany przez pracodawcę kalkulator ze Studni (zakładka HR), Sharepointa HR lub z naszej strony internetowej
www.hksolidarnosc.pl

W rubrykach zaznaczonych na czerwono pracownicy powinni uzupełnić pola zgodnie ze swoimi warunkami..
>> WIĘCEJ >>
Akcja Mikołaj 2021

Dąbrowska Solidarność organizuje dla dzieci Członków Związku akcję Mikołajkową.

W tym roku uprawnionymi do upominku są dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 października 2021 r.. Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Międzyzakładowej Komisji - warunkiem koniecznym do otrzymania upominku dla dziecka jest opłacona składka członkowska za październik 2021 r. oraz dostarczony do Związku akt urodzenia dziecka.

W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy jednocześnie, iż osoby, które w latach poprzednich dostarczyły akty urodzenia swoich pociech i brały już udział w akcjach Mikołajkowych w latach poprzednich nie muszą po raz kolejny dokumentów dostarczać.W sierpniu wypłacone zostaną nagrody: EBITDA i dodatkowa

Wraz z wynagrodzeniem za lipiec (na dzień 10 sierpnia br.) wypłacona zostanie pierwsza część nagrody za wynik EBITDA wynikająca z Porozumienia Przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi spółki w zakresie wzrostu płac w 2021 r. Wysokość nagrody wynosi 440 zł. Pracownicy otrzymają również 500 zł nagrody dodatkowej, a także wyrównanie podwyżki płacy zasadniczej o 130 zł (wraz z premią 7%) za dwa miesiące - od maja do czerwca br.

Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego nagroda za wynik EBITDA podzielona została na trzy części i uzależniona jest od osiągnięcia wyniku EBITDA w okresie: - od 1 stycznia br.
>> WIĘCEJ >>


Emerytury za staż - dąbrowska Solidarność ruszyła z akcją zbierania podpisów


Ruszyła akcja zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w zakresie emerytur stażowych. Projekt ustawy zakłada możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy składkowej dla kobiet oraz po 40 latach pracy składkowej dla mężczyzn. By taką opcję można było procedować dalej - niezbędne jest zebranie 100 tys. podpisów w terminie do 6 października br.

Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. oraz spółek podpisy pod projektem nowelizacji ustawy emerytalnej mogą złożyć w sekretariacie dąbrowskiej Solidarności - budynek związkowy DAMM 4, pok. nr 6. Akcja zbierania podpisów pod projektem "Emerytura za staż" formalnie ruszyła od 7 lipca br.

Solidarność od lat podkreśla, że kryterium emerytalnym nie powinien być tylko i wyłącznie wiek pracownika, ale również to, jak długo ten pracownik opłacał składki emerytalne. Dlatego też Związek walczy o wprowadzenie w Polsce systemu emerytur stażowych - tak, by każda kobieta po 35 latach płacenia składek emerytalnych i każdy mężczyzna po 40 latach opłacania tych składek miał możliwość przejścia na emeryturę, chyba że podejmie decyzję o kontynuacji pracy. To ma być wybór każdego pracownika.

Jako że politycy od lat obiecują wprowadzenie takiego rozwiązania, a do tej pory nie podjęli w tym kierunku konkretnych działań - Solidarność przygotowała projekt ustawy emerytalnej, powołała Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, którego szefem został Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda i zarejestrowała inicjatywę u marszałek Sejmu. Kolejnym krokiem jest zebranie 100 tys. podpisów obywateli celem zobligowania sejmu do podjęcia prac nad przygotowanym przez Związek projektem ustawy.

Przypominamy, że przy złożeniu podpisu niezbędne jest podanie adresu zamieszkania i nr pesel.

Projekt Solidarności ws. zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest na naszej stronie internetowej
www.hksolidarnosc.pl
W rocznicę męczeńskiej śmierci

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas uroczystej mszy św. w rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - patrona Solidarności.

Transmisja mszy prowadzona będzie online na stronie: www.popieluszko.net.pl
19 października br. o godz. 18.00.
Członkowie Solidarności z medalem 40-lecia
Odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia oraz wytrwałości w podjętej działalności.


Medalem 40-lecia NSZZ "Solidarność" Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego za wierność i zasługi odznaczeni zostali Członkowie MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Uroczystość miała miejsce 15 czerwca 2021 r.

Medale Zasłużony 40-lecia NSZZ "Solidarność" Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wręczył Bronisław Skoczek - przewodniczący RSEiR w asyście Andrzeja Chrzanowskiego - Przewodniczącego Komisji Emerytów i Rencistów dąbrowskiej Solidarności oraz Ireneusza Płochy.

Uroczyście odznaczeni zostali:

Czerw Jan; Lorek Alojzy; Markowska Zofia; Oczkowski Adam; Piekielnik Halina; Rebeta Jadwiga; Waleński Zdzisław; Wileczek Bolesław; Wyroba Wiesław; Brzózka Eugeniusz; Czajkowski Jan; Mazur Józef; Rozwał Jerzy; Skrzek Roman; Szrek Stanisław; Jachna Stanisław.

Bronisław Skoczek podziękował uhonorowanym za aktywną postawę zarówno na rzecz Związku, jak i naszego Kraju. Podkreślił, że to dzięki Im Solidarność do dzisiaj żyje, podejmuje szereg akcji i odnosi liczne sukcesy w walce o godność pracownika i człowieka. Szczególną uwagę zwrócił przy tym na przekazywanie wartości związkowych młodemu pokoleniu, ich mobilizację na rzecz organizacji związkowej i służbę drugiemu człowiekowi.


ZUZP dla pracowników AMP został zarejestrowany
Powiadomienie o rejestracji
Układ Zbiorowy pracy od 01 lipca 2021 r.


W dniu 24 czerwca 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Sekcja Prawna zarejestrowała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Nowy ZUZP będzie obowiązywał od 1 lipca 2021 r.

Państwowa Inspekcja Pracy działając w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.04.2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych powiadomiła, że układ zbiorowy pracy dla pracowników AMP zawarty 18.05.2021 r. został wpisany do rejestru układów w dniu 24.06.2021 r .
>> WIĘCEJ >>Zmiany w ZUZP, porozumienie okołoukładowe oraz porozumienie płacowe w PUW HKW Sp. z o.o.

Protokół dodatkowy nr 12, Protokół dodatkowy nr 13, Porozumienie okołoukładowe oraz Porozumienie płacowe na rok 2021 zostały zawarte w ostatnim tygodniu czerwca 2021 r. w spółce PUW HKW Sp. z o. o. Podpisane zmiany istotnie przekładają się na zasady wynagradzania pracowników spółki.

Uzgodnienia w ramach protokołów dodatkowych wprowadzają nową tabelę zaszeregowań pracowników na stanowiskach pracy będącą załącznikiem nr 1 do ZUZP..
>> WIĘCEJ >>


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada dla Członków Związku bilety doparku rozrywki ENERGYLANDIA

Dystrybucja biletów odbywa się "na zamówienie" do 12 lipca 2021r. godz. 10.00 - zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość zamówionych biletów w sekretariacie Związku budynek DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05. O terminie odbioru biletów zostaną poinformowani.

Koszt jednorazowego biletu: normalny (od 12 lat) - 110 zł; ulgowy - 70 zł; dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł. Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.


Jest porozumienie płacowe na 2021 r. dla pracowników AMP

W sumie średnio 200 zł/pracownika przeznaczy pracodawca na podwyżkę płac w ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r. Dodatkowo uzgodniono 1.000 zł gwarantowanej nagrody, 500 zł nagrody wdrożeniowej Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 400 zł nagrody uzależnionej od wyniku EBITDA wraz z możliwością wzrostu tych wszystkich nagród do 20% w przypadku osiągnięcia wyższego niż zakładany wyniku EBITDA.

Już z wynagrodzeniem za kwiecień pracownicy AMP mają otrzymać 500 zł jak i I ratę nagrody za wkład pracy w 2020 r., nagrodę uzupełniającą wynikającą z podwyżki płacy zasadniczej liczonej od stycznia do kwietnia z uwzględnieniem 7% premii w wysokości 556,40 zł. Powyższe kwoty wynikają z uzgodnionego porozumienia płacowego, którego pełne zapisy przedstawiamy.
>> WIĘCEJ >>Uroczystości upamiętniające zawarcie Porozumienia Katowickiego

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza na uroczystości upamiętniające podpisanie Porozumienia Katowickiego, które odbędą się
w sobotę, 11 września br.

Obchody rozpocznie o godz. 10.00 uroczysta msza święta, która zostanie odprawiona w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy - Dąbrowa Górnicza ul. Kościelna 2.

Następnie o godz. 12.00 odbędą się uroczystości przy Pomniku Porozumienia Katowickiego znajdującym się przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. (dawna Huta Katowice), gdzie będą miały miejsce m.in. wystąpienia zaproszonych gości oraz złożenie kwiatów.

Po zakończeniu obchodów dąbrowska Solidarność zaprasza na poczęstunek
do restauracji Jedenastka - Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy został uzgodniony

W ostatnich dniach kwietnia organizacje związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. i pracodawca doszli do porozumienia w ramach nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółki. Ostatecznie najważniejsze sporne kwestie negocjowane były na szczeblu Prezesa Zarządu i kompromisowo uzgodniono, iż nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe będą obowiązywały w niezmienionej formie jeszcze przez okres 10 lat. Utrzymane zostaną posiłki regeneracyjne, a metoda włączenia Karty Hutnika do płacy zasadniczej pracowników ugodowo została podzielona 50% na wprost, 50% brutto do brutta.

Podczas negocjacji ZUZP w AMP w pewnym momencie nastąpił pat w rozmowach, ponieważ żadna ze stron nie ustępowała w najważniejszych dla pracowników tematach. Pat ten przełamał Prezes Zarządu, który w ostatnich dniach kwietnia aktywnie włączył się w rokowania nowego układu i podjął decyzje pozwalające na zawarcie porozumienia. >> WIĘCEJ >>Mały Hutnik dla pracowników AMP i Spółek

Specjalny dodatek dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z okazji Dnia Hutnika wypłacony zostanie w wysokości 427,24 zł

Zgodnie z zapisami obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy specjalny dodatek nazywany Małym Hutnikiem przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.

Wartość specjalnego dodatku wynosi 6% średniej płacy w AMP liczonej z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł.

W tym roku - zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - Mały Hutnik w AMP wynosi 427,24 zł i wypłacony zostanie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2021 r., czyli do 10 maja br.

Wysokość Małego Hutnika w Kolpremie wynosi natomiast 425,96 zł, a w AM Service Group 320,38 zł.


Solidarność zawnioskowała o wypłatę specjalnego dodatku także w tzw. interimach - spółkach Ananke Business Communication i Sanpro Synergy.

Ponadto z okazji Dnia Hutnika przypadającego 4 maja pracownicy mają dzień wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników AMP

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. w związku ze wzrostem kosztów utrzymania podjęła decyzję o wypłacie pracownikom dodatkowego świadczenia finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości uzależnionej od dochodu osiąganego przez pracownika w rodzinie.

Uprawnieni pracownicy AMP otrzymają przedmiotowe świadczenie z ZFŚS w wysokości:

- 500 zł - przy dochodzie w rodzinie do 2.100 zł;
- 300 zł - przy dochodzie w rodzinie pow. 2.100 zł do 5.000 zł

Pracownicy osiągający dochód w rodzinie przekraczający wartość 5.000 zł świadczenia nie otrzymają.

O wypłatę świadczenia mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku, którzy są uprawnieni do korzystania z ZFŚS. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek (wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej), pamiętać należy również o konieczności złożenia "Informacji o dochodach w rodzinie" na potrzeby ZFŚS - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie ZFŚS na 2021 rok. Pracownicy, którzy taką informację złożyli, a ich dochody nie uległy zmianie - nie muszą ponownie tego czynić. Wnioski należy składać w terminie od 26 kwietnia do 31 maja br. do spółki Sanpro Synergy. Pracodawca zaleca, by pracownicy składali dokumenty zdalnie na adres e-mail: socjalny.partner@impel.pl

Wypłata świadczenia nastąpi w możliwie najkrótszym terminie.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się w środę, 28 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00

Ze względu na panującą pandemię oraz wprowadzony reżim sanitarny posiedzenie MK zostanie przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub aplikacją prosimy o kontakt.
Msza święta w intencji hutników i ich rodzin

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza wszystkich pracowników wraz z rodzinami do uczestnictwa w uroczystej mszy świętej w intencji hutników, która odbędzie się 4 maja br. o godzinie 16.00 w Kościele p.w. św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 2).

Osoby, które przybędą na mszę do kościoła proszone są o zachowanie odpowiedniego dystansu, noszenie maseczek zasłaniających usta i nos oraz o dezynfekcję rąk. W razie potrzeby w tylnych ławkach kościoła wyłożone są maseczki jednorazowe.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne i ograniczoną ilość osób mogących wejść do świątyni informujemy, iż jest możliwość uczestnictwa we mszy św. za pomocą transmisji internetowej. Celem połączenia należy wejść na stronę parafii: www.florian.sosnowiec.pl, kliknąć w zakładkę umieszczoną po lewej stronie - transmisja na żywo z parafii św. Floriana w Sosnowcu.

Serdecznie zapraszamy.


Przedłużenie pracy zdalnej w AMP

W ArcelorMittal Poland S.A. wydłużony został obecny etap 0 w zakresie powrotu pracowników do biur. Praca zdalna będzie kontynuowana do 4 maja włącznie.

Pracodawca podjął decyzję o wydłużeniu pracy zdalnej dla pracowników biurowych do 4 maja włącznie. Za powód podjętej decyzji podaje sytuację epidemiologiczną, która nie poprawia się, a także troskę o wszystkich pracowników - zarówno tych pracujących w domu, jak i w naszych zakładach - by wirus się nie rozprzestrzeniał w AMP.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w Sanpro Synergy Sp. z o. o.
* Wniosek o przyznanie świadczenia dodatkowego z ZFŚSocjalnych w 2021r


Dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 400 zł i 500 zł - w zależności od osiąganego w rodzinie dochodu otrzymają pracownicy spółki Sanpro Synergy. Decyzję o wypłacie świadczenia podjęła Komisja ZFŚS w dniu 9 marca br.

Zgodnie z ustalonymi przez Komisję kryteriami - świadczenie wypłacone będzie pracownikom wg stanu zatrudnienia na dzień 1 marca br. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia - 25 marca lub 23 kwietnia br. - w zależności od daty złożenia przez pracownika odpowiedniego wniosku.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego dochodu na osobę w rodzinie pracownika i wynosi:

- przy dochodzie do 2.000 zł - 500 zł;
- przy dochodzie powyżej 2.000 zł - 400 zł.

Komisja podjęła decyzję, iż wyjątkowo na potrzeby wypłaty przedmiotowego świadczenia nie na potrzeby składania Informacji o dochodach w rodzinie, jednak należy na wniosku oświadczyć pod odpowiedzialnością karną oświadczyć próg dochodowy na członka w rodzinie.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w terminie od 10 marca do 9 kwietnia br., przy czym realizacja świadczenia na wnioski złożone do 19 marca nastąpi na dzień 25 marca br., natomiast na wnioski złożone w terminie późniejszym - na dzień 23 kwietnia br. Pracodawca zaleca składanie wniosków z wykorzystaniem:

- poczty elektronicznej - skan wniosku należy wysłać na adres: m.glowacka@impel.pl
- poczty wewnętrznej;
- poczty polskiej na adres: Sanpro Synergy Sp. z o. o., al. J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza, (budynek Unitech 1).

Wnioski można również składać osobiście w biurze spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej (
www.hksolidarnosc.pl) oraz na stronie www.zfss.bppartner.com.pl w zakładce pliki do pobrania.
Solidarność pracuje bez zmian

Biura MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP są codziennie dostępne dla Członków Związku oraz osób zainteresowanych.

Przypominamy, iż przedstawiciele Związku są do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Celem uniknięcia paraliżu Związku w przypadku pojawienia się zachorowania - praca poszczególnych osób prowadzona jest w sposób rotacyjny stacjonarnie/zdalnie.

Prowadzone są również dyżury prawne - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Związku - tel. 61-05, bez przerw pracuje również związkowa kasa.


Zebrania sprawozdawcze "S" za 2020 r. nie odbędą się

Zgodnie z podjętą przez Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza Uchwałą - zebrania sprawozdawcze za rok 2020 poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek nie odbędą się.

Międzyzakładowa Komisja dąbrowskiej Solidarności w związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. i obowiązującym do dzisiaj w Polsce stanem pandemii, mając na uwadze ochronę życia i zdrowia Członków Związku oraz obowiązujące obostrzenia sanitarne postanowiła odstąpić od przeprowadzania zebrań sprawozdawczych za rok 2020 funkcjonujących w ramach MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza Komisji Wydziałowych/Spółek.

Zebrania sprawozdawcze organizowane są w poszczególnych Komisjach co roku celem podsumowania bieżącej pracy Komisji w danym roku oraz wytyczenia kierunków na rok kolejny. Są świetnym forum pozyskiwania informacji oraz podejmowania konkretnych, często niełatwych decyzji.

Nie została podjęta natomiast decyzja co do organizacji Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w 2021 r. W związku z pandemią COVID-19 MZD nie odbyło się w 2020 r. Jak będzie w tym roku - zależy od dalszej sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Praca zdalna w AMP wydłużona

Do 5 kwietnia wydłużona została praca zdalna w ArcelorMittal Poland S.A. Informacja została podana stronie społecznej w piątek, 26 lutego br.

Jak poinformował pracodawca - w związku z kolejnym wzrostami zachorowań, jakie pojawiły się w ostatnim czasie zarówno w kraju, jak i w AMP Dyrekcja Wykonawcza podjęła decyzję o wydłużeniu pracy zdalnej - tam gdzie to możliwe - do 5 kwietnia br. (włącznie).

Celem podjętej decyzji jest ograniczanie do minimum ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa w AMP i ochrona pracowników przed zachorowaniem.


Rekrutacja do przedszkoli AMP


Fundacja Nasze dzieci informuje, że od 1 do 26 marca br. prowadzony będzie nabór dzieci do przedszkoli ArcelorMittal Poland - Równych Przedszkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Małych Pociech w Krakowie.

Fundacja zwraca uwagę, iż bogata oferta zajęć prowadzonych w przedszkolach wliczona jest w czesne, m.in.: program MEN, codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, naukowych, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Metody M. Montessori, koncerty muzyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, opieka logopedy i psychologa, przedstawienia teatralne z udziałem dzieci jako aktorów.

Czesne dla pracowników AMP i spółek z grupy AM wynsi ok. 300 zł., dzienna stawka za wyżywienie ok. 12 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy AMP dodatkowo o dofinansowanie ze środków ZFŚS.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

. Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a,
tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940, e-mail:
rowne-przedszkolaki@eduges.pl

.
Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14,
tel. 12 349-08-02, kom. 660-519-753, e-mail:
przedszkole.amp@eduges.pl

Na stronie internetowej https://www.fundacja-naszedzieci.pl/ znajdą Państwo:

. szczegóły oferty przedszkoli, w tym również informacje, kto może ubiegać się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka;
. dokumenty rekrutacyjne do pobrania;
. link do zapisów na spotkanie informacyjne on-line dla rodziców dzieci, które nie uczęszczały jeszcze do ww. przedszkoli.Upominek dla Pań z okazji Dnia Kobiet

MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. przekaże Członkiniom Związku upominek o wartości 100 zł z okazji Dnia Kobiet.

Międzyzakładowa Komisja w Uchwale budżetowej na rok 2021 przyjęła, iż Członkinie dąbrowskiej Solidarności w tym roku otrzymają upominek z okazji Dnia Kobiet w wysokości 100 zł.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania upominku jest przynależność związkowa potwierdzona opłaceniem składki członkowskiej za styczeń 2021 r.

W związku z panującą pandemią oraz obowiązującym reżimem sanitarnym, a także w dbałości o życie i zdrowie pracowników Solidarność zdecydowała, iż w tym roku w ramach upominku upoważnione Panie otrzymają zasilenie karty Edenred o jego równowartość. Zasilenie powinno być widoczne na kartach w dniu 8 marca br.

Karty Edenred są w posiadaniu wszystkich Członków Związku - dystrybuowane były wraz z upominkiem z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz upominkiem Mikołajkowym dla dzieci Członków Związku. W przypadku, gdyby okazało się, że karta uległa zniszczeniu lub została zagubiona - prosimy o kontakt z sekretariatem Związku - tel. 61-05.

Przypominamy jednocześnie, iż przekazane przez Solidarność i będące w Państwa posiadaniu karty Edenred należy zachować (także po wyczerpaniu znajdujących się na nich środków finansowych), ponieważ nie wykluczone jest, iż będą one w przyszłości zasilane kolejnymi świadczeniami.


Jerzy Bernhard nie żyje


Jerzy Bernhard - wieloletni - nieprzerwanie od 1998 r. Prezes Zarządu jednej z największych na polskim rynku stali spółki giełdowej - Stalprofil S.A. nie żyje.

Jerzy Bernhard od początku swojej kariery zawodowej związany był z hutnictwem. W latach 1975 - 1992 był pracownikiem Huty Katowice początkowo na stanowisku mistrza, później kierownika wydziału.

Już w 1992-1996 r. pełnił funkcję Prezesa spółki Stalprofil, gdzie powrócił po dwóch latach pracy w hucie jako Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy. W sumie nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w spółce Stalprofil pełnił od 22 lat - do samego końca. Odszedł niespodziewanie w piątek, 26 lutego br. w wieku 69 lat.

Podczas swoich wypowiedzi często zwracał uwagę nie tylko wagę doświadczenia i etyki w kierowaniu firmą, ale także rangę partnerskich relacji z kontrahentami. Podkreślał mocno, że firma to przede wszystkich zespół kompetentnych pracowników, bez których współpracy i pomocy nie byłoby sukcesów. A tych sukcesów miał nie mało...

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 6 marca 2021 r. o godz. 13.00 w Zawierciu na Cmentarzu Komunalnym.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy Go znali, cenili, szanowali wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach kieruje Prezydium, Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" oraz redakcja WZ.Harmonogram pracy 4 BOP na rok 2021 w KOLPREM

Harmonogram pracy 4 BOP na rok 2021 w ArcelorMittal Poland S.A.


Wybory SIP w PUW HKW Sp. z o. o.

Grzegorz Cebulski jest kandydatem z ramienia NSZZ "Solidarność" na Społecznego Inspektora Pracy w spółce PUW HKW. Wybory SIP odbędą się 18 stycznia 2021 r. w godz. od 5.30 do 14.30 - wg ustalonego w spółce harmonogramu.

Wyznaczono następujące miejsca i godziny przeprowadzania wyborów:

* 05.30 - 08.00 SUW
* 12.20 - 13.00 Pompownia - Broszkowice
* 13.20 - 14.10 Pompownia - Jeleń
* 14.40 - 15.20 SUW

Uprawnieni do głosowania są wszyscy pracownicy spółki.


Karty Edenred w ramach upominku świątecznego, rocznicowego i Mikołaja

150 zł z okazji 40 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", 150 zł z tytułu upominku świątecznego oraz dodatkowe zasilenie z tytułu paczki mikołajkowej w wysokości 100zł/dziecko otrzymają uprawnieni Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Równowartość powyższych kwot zdeponowana zostanie na kartach płatniczych Edenred, które otrzymają Członkowie NSZZ "Solidarność".

Należy pamiętać, aby przed pierwszym użyciem kartę aktywować i nadać jej numer PIN.

W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonym reżimem sanitarnym, a także celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 dąbrowska Solidarność podjęła decyzję o wydaniu Członkom Związku kart płatniczych Edenred, które zostaną zasilone określoną kwotą.

Karta Edenred będzie dystrybuowana wśród Członków Związku przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek od dnia 7 grudnia br.. >> czytaj więcej >>


Zmiana obsługi socjalnej

Informujemy pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i spółek, iż obsługa socjalna prowadzona przez Sanpro Synergy w okresie świąteczno-noworocznym będzie prowadzona z uwzględnieniem zmian:

* 24 grudnia 2020 roku (czwartek) - obsługa socjalna w Dąbrowie Górniczej i Chorzowie będzie zamknięta
* 31.12.2020 ( czwartek) - obsługa socjalna będzie w skróconych godzinach tj. do 13.00.


Obowiązkowa przerwa świąteczna dla pracowników umysłowych

Obowiązkową przerwę świąteczną dla pracowników umysłowych ArcelorMittal Poland S.A. wprowadził pracodawca w terminie od 21 do 31 grudnia 2020 r. W uzasadnieniu decyzji podaje sytuację epidemiologiczną oraz produkcyjną.

Wszyscy pracownicy umysłowi, z wyjątkiem mistrzów, kierowników liniowych i zmianowych zobowiązani zostali przez pracodawcę do przerwy w pracy w okresie od 21 do 31 grudnia 2020 r.

Pracodawca zwrócił się do pracowników, których przerwa od pracy dotyczy, aby w tym czasie wykorzystali dostępne urlopy. W przypadku, gdy pracownik nie posiada wolego - nie wykorzystanego urlopu - na dni obowiązkowej przerwy zostanie wystawiony urlop postojowy. Przełożeni tych pracowników mają odpowiednio zmienić plany urlopowe.


Jeżeli okaże się, że dany pracownik w okresie przerwy świątecznej jest potrzebny w pracy - przełożony winien do 10 grudnia br. złożyć stosowną informację do działu HR.

Również do dnia 10 grudnia br. pracownicy zobowiązani zostali do złożenia wniosków urlopowych w aplikacji HRapka. Listy osób, które od 21 do 31 grudnia będą przebywać na urlopach postojowych mają zostać wysłane do koordynatorów kadrowych najpóźniej do 15 grudnia 2020 r.

Przypominamy również, że Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia br. jest w tym roku dniem wolnym od pracy - w zamian za święto przypadające w sobotę - Boże Narodzenie - 26 grudnia.


"...Śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę..." - ks. Jan Twardowski
Włodzimierz Rebeta nie żyje


Na wieczny spoczynek do domu Pana odszedł w dniu 3 grudnia 2020 r. Włodzimierz Rebeta - nasz Przyjaciel, współpracownik, wieloletni działacz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.
Miał 63 lata.

Włodzimierz Rebeta był przede wszystkim dobrym Przyjacielem, Człowiekiem zawsze służącym pomocą, interesującym się losem innych.

Był działaczem dąbrowskiej Solidarności praktycznie od momentu jej powstania - od sierpnia 1980 r. Brał udział w najdłuższym strajku okupacyjnym przeciwko komunistycznym władzom, który odbywał się w Hucie Katowice od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1981 r. Podczas strajku pełnił funkcję łącznika pomiędzy Komitetem Strajkowym Huty Katowice a Komitetem Wydziałowym Walcowni Półwyrobów NSZZ "Solidarność". Brał udział w służbach porządkowych i ochronnych. Organizował również i dostarczał żywość dla strajkujących, zbierał środki finansowe i przekazywał do Komitetu Strajkowego dla osób poszkodowanych i internowanych, a także zajmował się kolportażem zakazanego wówczas biuletynu Wolny Związkowiec i ulotek.

Włodzimierz Rebeta brał czynny udział w tworzeniu i postawieniu symbolicznego dzisiaj Krzyża znajdującego się za bramą główną Huty Katowice.

Włodzimierz Rebeta aktywnie kontynuował działalność w NSZZ "Solidarność", brał udział oraz szerzył pamięć licznych uroczystości kościelnych i patriotycznych, w tym m.in. pacyfikacji Kopalni Wujek - wcześniej uznawanych przez władze za nielegalne, rocznice podpisania Porozumień Jastrzębskich i Katowickich w Dąbrowie Górniczej, mszach za Ojczyznę itd. oraz w licznych akcjach protestacyjnych w obronie praw i godności pracowników.

Włodzimierz Rebeta do samego końca pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji NSZZ "Solidarność" w Centralnym Utrzymaniu Ruchu i Biurze Informatyki, Członka Międzyzakładowej Komisji, Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Solidarności dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A., a także Delegata Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ "Solidarność". Wcześniej także przez dwie kadencje pełnił funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

W styczniu szykował się do odejścia na zasłużoną emeryturę.

Dzisiaj żegnamy Cię Włodziu, pozostaniesz w naszych sercach i naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim łącząc się w bólu przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia.Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż najbliższe posiedzenie MK odbędzie się w piątek 4 grudnia br. o godz. 14.00. Kolejne posiedzenie MK zaplanowane zostało na środę, 16 grudnia br.

Ze względu na panująca pandemię oraz wprowadzony reżim sanitarny posiedzenia MK zostaną przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft Teams.ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w corocznej akcji związanej z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego - "Zapal Światło Wolności". Jest ona kontynuacją akcji rozpoczętej przez obywateli Stanów Zjednoczonych w grudniu 1981 r., gdzie na apel prezydenta Ronalda Reagana, zapalali w oknach świece na znak solidarności z Polakami prześladowanymi w epoce stanu wojennego.

Taką świecę zapalił również w swoim oknie Jan Paweł II oraz wielu Polaków w Kraju manifestując swoją solidarność z represjonowanymi oraz nadzieję na wolność.

Jak w poprzednich latach, wiele instytucji wyświetli na swoich gmachach animację takiej świecy.

Zapraszamy wszystkich do zapalenia "Światła Wolności" w "realu" oraz w Internecie:
https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl


Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia - w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce o godz. 12.00 przedstawiciele MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. złożą kwiaty pod symbolicznym Krzyżem poświęconym uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia '80 r. oraz grudnia '81 r.

Krzyż znajduje się za bramą główną Huty Katowice.

W tym roku wyjątkowo ze względu na panującą pandemię nie spotkamy się w większej grupie. Zwracamy się jednak o poświęcenie w tym dniu kilku chwil, by chociaż myślami być przy ludziach którzy narażali zdrowie i życie własne i swoich najbliższych podejmując walkę o wolną Polskę i godność Polaków. A w naszej hucie takich Ludzi było sporo...

Przypominamy bowiem, że Huta Katowice podczas wprowadzenia stanu wojennego zamieniona została przez pracowników w twierdzę nie do zdobycia. Hutnicy stawiali czynny i skuteczny opór ówczesnej władzy, a strajk w naszym kombinacie był jednym z najdłużej trwających w Polsce.
Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -