Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....Nowy adres strony internetowej naszej Solidarności


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. prowadzi działalność informacyjną za pośrednictwem działaczy związkowych, biuletynu Wolny Związkowiec, a także za pośrednictwem strony internetowej.

Od 15 listopada br. nasza strona związkowa funkcjonować będzie pod nowym adresem: www.hksolidarnosc.pl

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy jednocześnie, że w związku ze zmianami organizacyjnymi przez okres ok. 1 m-ca mogą pojawiać się problemy z wejściem na stronę internetową za pomocą wyszukiwarek. Problemów natomiast nie ma przy bezpośrednim wpisaniu adresu strony.

Jednocześnie informujemy o nowych adresach e-mail:

• Przewodniczący Solidarności: jerzy.goinski@hksolidarnosc.pl
• Zastępca Przewodniczącego - Skarbnik, interwencje, prawo pracy:
lech.majchrzak@hksolidarnosc.pl
• Zastępca Przewodniczącego ds. BHP i Prawa Pracy:
miroslaw.nowak@hksolidarnosc.pl
• sekretariat Solidarności:
sekretariat@hksolidarnosc.pl
• księgowość Solidarności:
ksiegowosc@hksolidarnosc.pl
• kasa Solidarności:
kasa@hksolidarnosc.pl
• redakcja Wolnego Związkowca:
redakcja@hksolidarnosc.pl

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej.


Posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej

Na 14 grudnia br. zwołane zostało posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.


Obchody XXXVII rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników wraz z rodzinami na Obchody XXXVII rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK, które odbędą się 16 grudnia 2018 r. w Katowicach.

Obchody rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej 8 o godz. 1400. Po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerują pod Krzyż - pomnik poległych górników przy kopalni Wujek na placu NSZZ Solidarność, gdzie o godz. 1545 odbędą się dalsze uroczystości, odczytany zostanie Apel Poległych, zostaną złożone wieńce i kwiaty.
Dąbrowska „Solidarność" jak co roku organizuje wyjazd na obchody (godz. 1245 spod budynku związkowego). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Związku - tel. 61-05.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że najbliższe posiedzenie MK odbędzie się 21 grudnia br. o godz. 7.00 w budynku związkowym, s. 119.

Obecność Członków MK na posiedzeniu jest obowiązkowa.


13 grudnia spotykamy się pod Krzyżem

13 grudnia br., w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, o godz. 9.00 przedstawiciele MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza złożyli kwiaty pod krzyżem pamiątkowym znajdującym się za bramą główną huty.

Historyczny Krzyż poświęcony jest uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia ‘80 r. oraz grudnia ‘81 r.


Teresa Zaręba Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w AMP na kadencję 2019-2022

Teresa Zaręba została wybrana po raz kolejny na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP.

Jej zastępcami są: Piotr Baran, Jarosław Czworowski, Mariusz Pietruszka oraz Jarosław Potęga.

Wybory ZSIP odbyły się 6 grudnia 2018 r.
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy na kadencję 2019 – 2022

Główna Komisja Wyborcza Społecznej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza zatwierdziła w dniu 26 listopada br. wybory przeprowadzone na wszystkich niższych szczeblach - w poszczególnych okręgach wyborczych. Komisja wyznaczyła jednocześnie termin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP na dzień 6 grudnia br. – godz. 7.00 w budynku związkowym DAMM 4, pok. 119


Paczki Mikołajkowe dla dzieci

Paczki Mikołajkowe dla dzieci Członków Związku wydawane będą w sekretariacie MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza (budynek związkowy, pok. nr 7)
od poniedziałku, 26 listopada br. w godz. 700 - 1500.

Zgodnie z Uchwałą Międzyzakładowej Komisji akcją mikołajkową objęte są dzieci, które urodziły się w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 października br., a ich rodzice (opiekunowie prawni) dostarczyli do Solidarności akt urodzenia.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Jest Komisja, są okręgi. SIP musi zostać wybrany do 6 grudnia br.

Kończy się kadencja powołanych w 2014 r. do służby Społecznych Inspektorów Pracy. Organizacje Związkowe, którym podlega w zakładzie SIP rozpoczęły procedurę przygotowawczą do wyborów na nową kadencję 2019 - 2022. W dniu 8 października powołana została Komisja Wyborcza.

Podczas spotkania 8 października związkowcy uzgodnili zmiany w Regulaminie Organizacji, zasad funkcjonowania i wyboru Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza oraz ordynacji wyborczej SIP. Została dostosowana struktura organizacyjna SIP do schematu organizacyjnego pracodawcy, a także ustalona liczebność Społecznych Inspektorów Pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
>> więcej >>


Świąteczne świadczenie dla pracowników Sanpro Synergy
Wzór wniosku o świadczenie dostępny jest m.in. w siedzibie MOZ NSZZ „Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP - budynek związkowy pok. nr 6 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty.


Podczas posiedzenia w dniu 10 października br. Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych funkcjonująca w Sanpro Synergy zdecydowała o wypłacie dodatkowego świadczenia na święta Bożego Narodzenia dla pracowników.

Komisja ZFŚS ustaliła, że dodatkowe świadczenia na święta Bożego Narodzenia wypłacone zostanie na wniosek pracownika.

Świadczenie wypłacone będzie pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 listopada 2018 r., a jego wysokość uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:

* dochód do 2.000 zł netto - świadczenie w wysokości 750 zł brutto;
* dochód powyżej 2.000 zł netto - świadczenie w wysokości 700 zł brutto.

Komisja ustaliła, że wnioski pracowników na dodatkowe świadczenie świąteczne przyjmowane będą w biurze Sanpro Synergy w terminie od 2 listopada do 7 grudnia br. Wnioski, które wpłyną po 7 grudnia br. nie będą wypłacane.STARSZE WIADOMOŚCI

D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -