Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
Tu rodziła się SolidarnośćFOTO galeria


30 lipca o godz. 12.00 na placu Wolności w Dąbrowie Górniczej (przed Pałacem Kultury Zagłębia) odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”. W wydarzeniu udział zapowiedział m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Jak wyjaśnił Adrian Rams, autor wystawy ekspozycja składa się z części ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. Część regionalna poświęcona jest wydarzeniom, które toczyły się na terenach dzisiejszego województwa śląskiego latem 1980 r.

Wystawy lokalne opisują wydarzenia z czterech miejscowości: Tarnowskich Gór, Bielska Białej, Dąbrowy Górniczej i Jastrzębia-Zdroju.


W Tarnowskich Górach 21 sierpnia 1980 roku odbył się pierwszy w województwie katowickim strajk solidarnościowy z robotnikami z Wybrzeża.

Budowa Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej była największą inwestycją PRL w latach 70. i dumą władzy komunistycznej. Oddana do użytku w 1976 r. Huta Katowice urzeczywistniała idee „budowy drugiej Polski” i „dynamicznego rozwoju kraju”. Młoda i pochodząca z różnych regionów kraju załoga była przez oficjalną propagandę uznawana za awangardę klasy robotniczej. Jednak pogłębiające się niezadowolenie społeczne, będące jednym z symptomów kryzysu systemu, widoczne było także wśród załogi huty. 29 sierpnia rozpoczął się strajk w Hucie Katowice, który objął także 16 przedsiębiorstw na terenie kombinatu. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który zawarł z dyrekcją kombinatu porozumienie warunkowo zawieszające strajk. 1 września huta wznowiła pracę, a MKS przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Robotniczy. MKR zawarł z dyrekcją oraz z Komisją Rządową porozumienie kończące strajk, nazwane porozumieniem katowickim, zmuszające władze do tworzenia niezależnych związków na terenie całego kraju.

Międzyzakładowy Komitet Związkowy Huty Katowice – 16 września – pierwszy w kraju złożył do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o rejestrację tworzonej organizacji związkowej. MKZ Huty Katowice, działając w ramach „Solidarności”, był – oprócz MKZ Jastrzębie – najaktywniejszą organizacją związkową w regionie. Popularność zawdzięczał zdecydowanemu akcentowaniu celów społecznych oraz bezkompromisowości i dynamicznemu działaniu liderów. W listopadzie 1980 r. zrzeszał ponad 700 organizacji zakładowych.Bilety do ENERGYLANDII

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do ENERGYLANDII.

Specjalna oferta dla członków NSZZ „Solidarność” na sezon 2020

Cena biletu normalnego dla gości od 12 lat wynosi 119 zł, bilet ulgowy do 12 lat to 74 zł, dla dzieci od 1 roku do 3 lat 1 zł.

Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie” - zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość zamówionych biletów. O terminach odbioru zostaną poinformowani.

Uwaga! Nabyte bilety są ważne do 10 stycznia 2021 roku. Nie trzeba ich rejestrować na stronie Energylandii.

Ważne! Do odwołania na terenie parku w obiektach zamkniętych oraz na urządzeniach obowiązują maseczki. Ten obowiązek nie dotyczy dzieci do 4 lat. Obostrzenia są sukcesywnie znoszone, dlatego najlepiej przed wyjazdem do parku samodzielnie sprawdzić, jakie rygory związane z epidemią COVID-19 obowiązują obecnie na terenie Energylandii.

Więcej informacji w sekretariacie Związku
budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.Prezydent Andrzej Duda w Dąbrowie Górniczej
W czwartek, 9 lipca, około godziny 9.00 na targowisku miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego odbędzie się spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą.

FOTO galeria


Dąbrowska Solidarność z prośbą o interwencję do Premiera Rządu RP* Pismo do Premiera Rządu RP
* Pismo KPRM do MRPiPS


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza jako reprezentant interesów tysięcy pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek Zależnych 8 czerwca br. zwróciła się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o pilną interwencję w obronie naszych miejsc pracy oraz warunków płacowych i socjalnych jej wykonywania.

W piśmie skierowanym do Premiera Rządu - Mateusza Morawieckiego dąbrowska Solidarność poinformowała, że od co najmniej kilkunastu miesięcy trwają bezwzględne działania Zarządu AMP mające na celu jedynie obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników pod nieustannym szantażem przeprowadzenia zwolnień grupowych zarówno pracowników AMP, jak i Spółek Zależnych. Zwróciła również uwagę, że antypracownicze działania Zarządu nasiliły się po pojawieniu się zagrożenia wynikającego z pandemii COVID-19. ... >> WIĘCEJ >>


Solidarność żąda wycofania antypracowniczych decyzji
* Stanowisko nr 5/2020 PZOK NSZZ "Solidarność" AMP SA


W czwartek, 4 czerwca br. Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. przyjęło i przekazało pracodawcy Stanowisko w sprawie wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Porozumienia Okołoukładowego z dnia 05.01.2010 roku oraz zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny.

W przyjętym Stanowisku Solidarność zażądała natychmiastowego anulowania i pisemnego wycofania decyzji Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. dotyczących:... >> WIĘCEJ >>


Ograniczenia pracy kadr i płac

Biuro HR poinformowało, iż w dniach 5, 8 , 12, 15, 19, 22, 26, 29 czerwca br. nie będzie czynna infolinia kadrowo-płacowa. Ponadto w dniach 5, 12, 19 i 26 czerwca br. (kolejne piątki) nie będzie czynna obsługa kadrowo–płacowa pracowników.

Również biuro kadr, wynagrodzeń i świadczeń AMP w te dni nie będzie dostępne.

Pracodawca przekazał także, że w tym miesiącu paski płacowe zostaną przesłane w formie elektronicznej w poniedziałek 11 maja.


Sanpro Synergy zmienia adres (po raz kolejny)
Przypominamy również adres e-mail, za pomocą które można składać wszelkie wnioski i zapytania: biuro.partner@impel.pl

oraz numery telefonów:

Obsługa socjalna:
32 792 75 69 ; 32 735 50 12 ;
664 983 553 ; 510 015 476

Obsługa turystyczna:
32 792 86 05 ; 32 792 86 06


Sanpro Synergy Spółka z o. o., poinformowała o zmianie adresu biura w Dąbrowie Górniczej. Od dnia 8 czerwca 2020 r. biuro spółki mieścić się będzie w Dąbrowie Górniczej, przy Al. J. Piłsudskiego 90.

W nowej siedzibie spółki (budynek Unitechu), znajdującej się nieopodal bramy głównej AMP prowadzona będzie działalność socjalna i turystyczna.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że w związku z przeprowadzką w dniu 5 czerwca 2020 r. (piątek) biura Sanpro Synergy Sp. z o.o. będą zamknięte. Nowe biuro rusza od 8 czerwca br. i od tego terminu wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres:

Sanpro Synergy Sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner.com.plSTARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -