Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPOZOSTALI W PAMIĘCI
Władysław MOLĘCKI
1948 Zmarł 5 listopada 2007 w Dąbrowie Górniczej)

Działacz związkowy, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", od 1998 członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudniu 1981 r. zwolniony z pracy w Centrali Materiałów Budowlanych w Katowicach. Od 1982 pracował jako maszynista lokomotywy spalinowej w KOLPREM Sp. z o.o. Huty Katowice.
W latach 1998-2006 był przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Hucie Katowice oraz szefem strony społecznej podczas procesów prywatyzacyjnych i negocjacji z przedstawicielami koncernu Mittal Steel. Po objęciu przez Bożenę Borys - Szopę w 2006 funkcji Głównego Inspektora Pracy, zastąpił ją na stanowisku wiceprzewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". Zasiadał w prezydiach zjazdów krajowych Solidarności. W młodości zawodowo podnosił ciężary, grywał w piłkę nożną. Przez wiele lat wspomagał Sanktuarium Maryjne w Leśniowie.
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 12 grudnia 2007 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia PolskiAntoni KUSZNIER
ur. 12.04.1938 w Kozłowie (Ukraina), zm. 18.08.2005r. w USA.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; od IX 1980 w "S", od 25 X 1980 członek Komitetu Założycielskiego w HK, następnie od I 1981 członek Prezydium KZ. 13-23 XII 1981 członek strajku w Hucie Katowice, a od 15.12 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 23.12.81 podjął decyzję o zakończeniu strajku i rozwiązaniu MKS. Po pacyfikacji w ukryciu, m.in. w Domu Opieki Społecznej dla Chorych Dzieci prowadzonym przez braci zakonnych na Jasnej Górze w Częstochowie, u siostry Bożeny Bieszk ze Zgromadzenia Sióstr Małych w Toruniu oraz w Laskach pod Warszawą w Zgromadzeniu Małych Braci Karola de Foucauld, gdzie 1982-1983 pomagał w budowie kościoła w Laskach i domu zakonnego braci w Izabelinie. Poszukiwany listem gończym; 6 VIII 1983 ujawnił się w prokuraturze w DG. 18 X 1983 Sąd Rejonowy w DG umorzył postępowanie na mocy amnestii. Od IV 1984 z rodziną na emigracji w USA. Zatrudniony w Zakładach Przemysłu Zbrojeniowego w Connecticut, po wypadku samochodowym od 1991/1992 na rencie inwalidzkiej.
W latach 1981-1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V-1 KW MO/WUSW w Katowicach/p. V-1 MUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE/SOR krypt. Ślusarz; w 1982 przez Wydz. V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.


Jacek KILIAN
ur. 12 VIII 1946 - zm. 2 VI 2011 w Dąbrowie Górniczej.

W III 1968 uczestnik strajku na UJ, demonstracji studenckich i wieców, ukrywał się w domach studenckich Politechniki Krakowskiej. 29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; od IX 1980 w "S", od XI 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej Zakładu Transportu Kolejowego HK, od I 1981 przewodniczący KZ, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 1980-1981 członek redakcji niezależnego "Wolnego Związkowca", współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych.
12/13 XII 1981 zatrzymany w Katowicach, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, w Uhercach, w Załężu k. Rzeszowa, w Nowym Łupkowie. Udzielał bezpłatnej pomocy prawnej działaczom podziemnej "S".
Od 20 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Długi nadzorowanej przez Wydz. III Dep. V MSW w Warszawie; do 9 XI 1989 przez p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOR krypt. Komisja.O. KASJAN OD MATKI BOŻEJ (Jerzy Dezor).
--.--.1933 - 14.06.2013

Ksiądz - robotnik z Huty Katowice. W czasie strajku 13-23.12.1981 odprawiał Msze Św. dla strajkującej załogi Huty Katowice.


Stanisław ŁASKI
ur. 15.02.1944 r. w Białej Podlaskiej. Zmarł 25 listopada 2013 r.
Od stycznia 1981 r. do 13.12.1981 r. rysownik i karykaturzysta pisma Solidarności Huty Katowice - "Wolny Związkowiec". W wigilię 24 grudnia 1981 roku aresztowany i osadzony w komisariacie w Białej Podlaskiej, a następnie w KW MO w Katowicach. Tego samego dnia brutalnie pobity. Aresztowany z zarzutem - popełnienie przestępstwa za narysowanie plakatów o treściach znieważających Sekretarza Generalnego KPZR Leonida Breżniewa, (rozplakatowane na terenie DG). Osadzony w obozie internowanych w Strzelcach Opolskich. Skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Po wyjściu na wolność w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym powrócił do Białej Podlaskiej. Nękany rewizjami przez SB ukrywał się. 26.07.1983 r. aresztowany - na Komendzie Milicji w Białej Podlaskiej wręczono mu "wilczy bilet" bez prawa powrotu do kraju. Wyjechał do miejscowości Fulda w RFN. Na uchodźctwie współpracował z pismami "Fuelder Zeitung" i "Dziennik Polski" w Londynie. Brał udział w programach Jacka Kaczmarskiego w Radiu "Wolna Europa". W roku 1984 po pobiciu przez "nieznanych sprawców" leczony w Klinikach Psychiatrycznych w Niemczech. W listopadzie 1989 r. był świadkiem oraz uczestnikiem rozbierania "muru berlińskiego". Powrócił do kraju w lipcu 1991 r. Przez długie lata był leczony w Szpitalach Psychiatrycznych.Jerzy MILANOWICZ
ur. 28 IX 1950 w Piszczacu k. Białej Podlaskiej. Zmarł 17.08.2018 r.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Hucie Katowice; od IX 1980 w "S", IX 1980 - III 1981 członek redakcji niezależnego "Wolnego Związkowca", we IX 1981 oddelegowany do pracy w redakcji "Dziennika Związkowego" przy ZR Śląsko-Dąbrowskiego; w 1981 w obsłudze prasowej I KZD i II WZD. 15-17 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie Katowice na Wydz. Wielkich Pieców, 23 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany w KM MO w Dąbrowie Górniczej. 31 XII 1981 zwolniony z pracy, I-XII 1982 bez zatrudnienia. I-V 1982 członek redakcji podziemnego "WZ". W maju 1982 aresztowany, przetrzymywany w Areszcie Śledczym KW MO w Katowicach. 7 XII 1983 ponownie aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, oskarżony o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw oraz "posiadanie skradzionych maszyn poligraficznych. Od XI 1985 na emigracji w Australii. Powrócił do kraju w pod koniec listopada 2012 r. Rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Długi oraz w ramach SOR krypt. Przeciwnik.Wojciech MARUSIEŃSKI
ur. 15 XII 1954 w Zawierciu. Zmarł 27 VIII 2017 w m. Hardy w USA.

29-31 VIII 1980 współorganizator strajku w Hucie Katowice, członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Od IX 1980 w "S"; członek Komisji Hutniczej przy MKR/MKZ z siedzibą w HK, we IX 1980 uczestnik rozmów z komisją rządową. 13-23 XII 1981 wiceprzewodniczący MKS podczas strajku w zakładzie, odpowiedzialny za zabezpieczenie zatrzymania produkcji i przeciwdziałanie aktom sabotażu. 23 XII 1981 zatrzymany, 27 XII aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. 31 XII 1981 zwolniony z pracy. 2 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na 7 lat pozbawienia wolności, osadzony w Zakładzie Karnym w Raciborzu, a następnie w Strzelcach Opolskich, Wrocławiu i Strzelinie, 27 VII 1983 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu złagodził wyrok o połowę. 8 VIII 1983 - 6 II 1984 przerwa w odbywaniu kary ze wzgl. na chorobę dziecka, zmuszony do opuszczenia kraju.
Od II 1984 na emigracji w USA. 1984-1989 operator, programista w Townsand Ind. w Altonna,
11 I - 23 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V/Wydz. V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.Andrzej ROZPŁOCHOWSKI
ur. 7 IX 1950 w Gdańsku-Oliwie. Zmarł 20.12.2021 r.

Jeden z liderów śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", członek władz krajowych związku - działacz społeczny i antykomunistyczny. 29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Hucie Katowice; od 31 VIII 1980 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w HK, następnie MKR z siedzibą w HK. 11 IX 1980 sygnatariusz Porozumienia Katowickiego. Od 24 IX 1980 przewodniczący MKZ "S" Katowice. Członek Komisji Krajowej. X-XII 1981 przewodniczący MKK "S" w DG. 13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach. 23 XII 1982 przewieziony do Warszawy i oskarżony wraz z Andrzejem Gwiazdą, Karolem Modzelewskim, Janem Rulewskim, Marianem Jurczykiem, Grzegorzem Pałką i Sewerynem Jaworskim o przynależność do NSZZ "Solidarność" oraz o próbę obalenia ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przetrzymywany bez wyroku w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, zwolniony na mocy amnestii w VII 1984. 1984-1988 członek Regionalnej Komisji Wykonawczej Solidarności. Od 1988 na emigracji w USA. W sierpniu 2010 wrócił do kraju.
Współzałożyciel w 2011 r. i b. prezes Stowarzyszenia Porozumienia Katowickiego - 1980.
30 XII 1980 - 27 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V-1 KW MO/Inspektorat II WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Lider.Jerzy GOIŃSKI
ur 1957 r. Zmarł 01.01.2022 r.

Związany z NSZZ "Solidarność" od początku jej powstania. Od kwietnia 2006 przewodniczącym dąbrowskiej Solidarności w ArcelorMittal Poland SA., a od 2010 r. szefem Solidarności całego ArcelorMittal Poland SA. Był m.in. delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", delegatem na WZD Regionu Śl-D., członkiem Zarządu Regionu, delegatem na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Metalowego "S", przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA, członkiem Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza i jej przewodniczącym.
Był jednym z negocjatorów pakietu socjalnego zawartego podczas prywatyzacji Polskich Hut Stali. To z Jego inicjatywy powstał pomnik Porozumienia Katowickiego, znajdujący się przy głównej bramie ArcelorMittal Poland SA, i to dzięki Na swoim koncie ma szereg zasług na rzecz pracowników, członków Związku i osób indywidualnych. W swoich działaniach był nieustępliwy i skuteczny.
Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -