Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....TERMINY zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych Komisjach:


- 01 lutego 2023 r. godz. 10.30 - Komisja Emerytów i Rencistów - Restauracja Astra (Dąbrowa Górnicza, ul. \Morcinka 14)
- 03 lutego 2023 r. godz. 14.15 - Tokarnia Walców - bud. związkowy DAMM 4 s. 119;
- 07 lutego 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Walcownia Duża - budynek socjalny sala reprezentacyjna (IIIp.);
- 08 lutego 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Stalownia - świetlica budynku socjalnego;
- 09 lutego 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Walcownia Średnia - świetlica;
- 10 lutego 2023 r. godz. 13.00 - Biuro Utrzymania Ruchu, Informatyki i GM - budynek związkowy DAMM 4 sala 119.


Wyniki wyborów w Komisjach Wydziałowych/Zakładowych/Spółek

Są już pierwsze wyniki wyborów władz statutowych ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza - na szczeblu poszczególnych Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek, gdzie Członkowie Związku (lub wybrani wcześniej delegaci) wybierają Przewodniczącego Komisji, skład Komisji oraz Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów dąbrowskiej Solidarności, które z kolei wybierze wyższe władze naszej organizacji.


Wyniki dotychczas przeprowadzonych wyborów przedstawiają się następująco:

Komisja Wydziałowa Administracji - wybory przeprowadzone zostały poza zebraniem (z urną), zakończone zostały 17 stycznia 2023 r. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Szymański Grzegorz;
Członkowie Komisji:
Kopciara Marek, Kucharczyk Barbara;
Delegaci na MZD: Kopciara Marek, Szymański Grzegorz.

Komisja Wydziałowa Zakład Wielkie Piece - wybory odbyły się 19 stycznia br. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Świątkowski Roman;
Członkowie Komisji:
Chyc Patryk, Dylowski Paweł, Jurek Adam, Niemiec Rafał, Sioła Grzegorz, Szypczyński Dariusz;
Delegaci na MZD: Chyc Patryk, Dylowski Paweł, Niemiec Rafał, Sioła Grzegorz, Szypczyński Dariusz, Świątkowski Roman.

   

HARMONOGRAMY PRACY W AMP '2023

Harmonogram pracy - 4BOP

Harmonogram pracy - JGR

Harmonogram pracy - system -rownowZebrania sprawozdawczo - wyborcze
w Komisjach wydziałowych, Zakładowych i Spółek

Trwa okres wyborczy władz statutowych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023 - 2028. Ostatecznie wybory władz Związku na szczeblu krajowym mają zakończyć się do 31 października. Wcześniej jednak wybory muszą zostać przeprowadzone w działających w zakładach pracy jednostkach organizacyjnych Związku.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Solidarności w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. wybory w poszczególnych komisjach wydziałowych/zakładowych/spółek muszą zostać przeprowadzone do 17 lutego br.

Dotychczas zgłoszone zostały przez Przewodniczących poszczególnych Komisji następujące zebrania:. >> WIĘCEJ >>


Z Nowym Rokiem nowa wysokość świadczeń dla Członków Solidarności!

Międzyzakładowa Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podjęła decyzję o podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2023 r. wysokości świadczeń statutowych dla Członków Związku, a także progów dochodowych uprawniających do zapomogi przyznawanej przez Komisję Zapomóg. Stosowna uchwała podjęta została 21 grudnia 2022 r.

W związku z decyzją MK od 1 stycznia 2023 r. w dąbrowskiej Solidarności obowiązują nowe wysokości poszczególnych świadczeń statutowych. Członkowi MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza przysługują następujące świadczenia: >> WIĘCEJ >>


Jest Regulamin ZFŚS dla pracowników AMP na 2023 r.
- Regulamin ZFŚS 2023


Uzgodniony został Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2023 r. Pomimo początkowych rozbieżności stronom udało się zawrzeć porozumienie w zakresie świadczeń socjalnych, dzięki któremu już od stycznia 2023 r. pracownicy mogą ubiegać się m.in o dofinansowania.

Podczas spotkań negocjacyjnych strony osiągnęły konsensus w zakresie świadczeń socjalnych, jakie będą w AMP obowiązywać w 2023 r. To dobra wiadomość zważywszy, iż dzieci z woj. śląskiego już w styczniu mają ferie zimowe, więc rodzice mogą ubiegać się o ich dofinansowanie.

Ważną zmianą w zapisach Regulaminu - w odniesieniu do obecnie obowiązującego jest przemodelowanie tabeli nr 1 określającej łączną maksymalną wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS. Zwiększone zostały poszczególne progi dochodowe (we wszystkich tabelach) oraz limit wysokości świadczeń dla pracowników i członków ich rodzin.
>> WIĘCEJ >>


Związki zawodowe chcą gwarancji na czas dekarbonizacji

5 grudnia br. Solidarność wystąpiła do ArcelorMittal Poland S.A. o zawarcie porozumienia społecznego zawierającego gwarancje stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników w okresie dekarbonizacji procesu produkcji. Pod pismem podpisał się również Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.

Solidarność mając na uwadze planowaną w AMP zmianę procesu produkcji stali pod kątem jego dekarbonizacji oraz planowanym o dużej wartości dofinansowaniem tej inwestycji z programów rządowych wypracowała projekt porozumienia społecznego zawierającego gwarancje utrzymania miejsc pracy, zapewnienia stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w okresie przeprowadzanej transformacji. >> WIĘCEJ >>


Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Robotników Solidarności

14 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 obraz Matki Boskiej Robotników Solidarności nawiedzi Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 20. Później, 25 lutego br. peregrynacja ikony kontynuowana będzie również w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 17.

W 2023 r. Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” przyjął organizację Pielgrzymki Ludzi Pracy, której inicjatorem był patron „Solidarności” – błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Duchowe przygotowanie do pielgrzymki odbywa się poprzez peregrynację obrazu Matki Bożej Solidarności i Robotników, który co roku gości na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy. Obraz ściśle jest związany z Solidarnością. Namalowany został w 1984 r. przez Artura Chacieja.

Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej stanowi biało-czerwona flaga upamiętniająca zrywy robotnicze: Poznań`56, Gdańsk’70, Radom’76, Gdańsk’80, 13 grudnia 1981. Obraz powstał z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu w Białymstoku, Stanisława Marczuka. Wykonany został w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał bł. ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boża Solidarności. Drugi z obrazów trafił do proboszcza parafii pw. Św. Brigidy w Gdańsku. Związkowcy z podlaskiej „Solidarności” największy z obrazów przekazali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r., jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. W obawie przed represjami ze strony SB, przewieziono go pod osłoną innego obrazu z wizerunkiem świętego. Obraz przez kilka lat był przechowywany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć „Solidarności” w Pielgrzymkach Ludzi Pracy. Od 2014 roku pełni rolę formacyjną przez peregrynację po kraju z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z miniaturą krzyża z Nowej Huty - repliką drewnianego krzyża, który w 1957 roku postawili mieszkańcy Nowej Huty w miejscu, gdzie miał stanąć kościół.

14 stycznia o godz. 18.00 w kościele pod wezwaniem św. Antoniego (kościół „Na Górce”) w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu odprawiona zostanie msza święta będąca częścią peregrynacji obrazu „Matki Boskiej Robotników Solidarności” po Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -